Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Inrätta ett HBTQ-råd i Gävle

De här föreställningarna om kön och sexualitet, heteronormen, är en av de starkaste normerna som finns i samhället. Vi tror att ett verksamt medel för att nå ett öppet och normkritiskt arbets- och förhållningssätt är att inför varje beslut ha ett HBTQ-perspektiv, skriver Gin Akgul Hajo och Charlotta Lagnander, V.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Gin Akgul Hajo.

Annons

Ett öppet samhälle är ett samhälle som ständigt ifrågasätter rådande normer och nyfiket bemöter det som är eller kan upplevas som nytt och annorlunda. Ett öppet samhälle bjuder in till samtal för kunskapsutbyte och vilja till förändring. Ett öppet samhälle möjliggör lyssnande och utveckling.

Vänsterpartiet arbetar för att Gävle skall vara en öppen och inkluderande stad där det normkritiska perspektivet är rådande och där utrymme ges till alla individer att vara den en är. För att så skall bli fallet menar vi att det är nödvändigt att arbeta proaktivt tillsammans med de som bor och lever i Gävle kommun.

Som ett led i detta arbete vill Vänsterpartiet att ett HBTQ-råd tillsätts direkt under kommunstyrelsen. Rådet är bland annat tänkt att fungera som ett samrådsforum för kommunstyrelsen samt andra nämnder och kommunens bolag.

Annons

Annons

Ett jämlikt Gävle kräver ett normkritiskt perspektiv. Många normer är osynliga men blir synliga och mycket kännbara när de bryts. För ett bra och fungerande normkritiskt arbete krävs att de som utsätts för normernas begränsningar ges inflytande och påverkansmöjligheter i det arbetet.

I samband med den politiska debatten under de tre Pride-festivaler som ägt rum har HBTQ-rörelsen och enskilda HBTQ-personer uttryckt en önskan om ett HBTQ-råd. Det har också klarlagts att politikerna inte gör samma bedömning som HBTQ-rörelsen avseende olika områden och begrepp.

Ett exempel på detta är trygghetsfrågor. Under den senaste pride-debatten visade det sig att unga lesbiska kvinnor har en helt annan uppfattning om trygghet i offentliga miljöer än de politiska partierna representanter. Därför är det av stor vikt med ett forum där HBTQ-rörelsen möter politiken.

Utan att närmare gå in på hur rådet skall arbeta kan nämnas att motsvarande råd, verksamt i Göteborg sedan några år tillbaka, framgångsrikt arbetar med såväl rådsmöten och möten med politiska nämnder som öppna hearings riktade till allmänheten.

Dagens samhälle bygger på föreställningen att alla är heterosexuella, det vill säga att det bara finns två kön, kvinnor och män, och att bara kvinnor och män blir kära i varandra. Den här normen är så stark att heterosexualitet ibland inte uppfattas som en sexuell läggning utan som det "naturliga" och "normala".

Annons

De här föreställningarna om kön och sexualitet, heteronormen, är en av de starkaste normerna som finns i samhället. Vi tror att ett verksamt medel för att nå ett öppet och normkritiskt arbets- och förhållningssätt är att inför varje beslut ha ett HBTQ-perspektiv.

Vänsterpartiets mål är att Gävle ska vara ett öppet samhälle. Som ett led i att uppnå detta är det angeläget att ett HBTQ-råd inrättas och att en HBTQ-plan tas fram. Därför lämnar vi nu för andra gången in en motion med dessa förslag till kommunfullmäktige.

Gin Akgul Hajo, V

kommunalråd i opposition

Charlotta Lagnander, V

kommunfullmäktigeledamot

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan