Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Margot Wallströms tal om mänskliga rättigheter imponerar inte på skribenterna.

Bild: TT

Annons

Enligt Margot Wallström är och förblir Sverige "en stark röst för alla personers fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna." Hon fortsätter: "Sveriges och EU:s syn på dödsstraff är väl känd, vi fördömer det i alla dess former”.

Verkligheten ser annorlunda ut. Sverige utvisar asylsökande HBTQ-personer, konvertiter och ateister till Afghanistan, ett av de tre farligaste länderna i världen för den som kränker islam. Utvisningen sker under olika förevändningar som ”håller de tyst så överlever de”.

Annons

Men det ”fulla åtnjutandet av de mänskliga rättigheterna” innebär att man kan vara öppen med sin läggning eller sin tro. Och även om man är tyst avslöjas det snart att man lämnat islam. Då dödas man, ofta genom stening.

Värnet om de mänskliga rättigheterna upphör tydligen när regeringen finner det politiskt gångbart. De kristna kyrkorna är i upprorsstämning. Kristna asylsökande ungdomar får avslag med tunna motiveringar. Ateister utvisas trots dödshot.

Annons

Starka hot pratas bort med att den utvisade genom internflykt kan ta sig till andra delar av det krigshärjade landet. Afghanistans flyktingminister har uttalat oro över Migrationsverkets agerande både avseende de ovetenskapliga åldersbedömningarna, talet om att internflykt är möjligt, bristande säkerhet för de utvisade i Kabul och riskerna för dem som lämnat Islam.

Rättssociologen Dan Sallander lyfter fram att Sverige sedan 2010 61 gånger dömts av Europadomstolen för brott mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, även tortyr. Kritiken avser Migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen.

Hovrättsrådet Nanna Töcksberg Zelano betonar bristen på rättssäker prövning av asylsökande ungdomar och visar att Migrationsverkets beslutsskäl är onyanserade och schabloniserade och att skälen för verkets beslut och för domstolarnas domar inte håller acceptabel juridisk nivå.

Migrationsdomstolen, som skulle vara garanten för rättssäkerhet blir då bara Migrationsverkets förlängda arm som oftast godtar asylutredningarna utan egna bedömningar. Helt likartade ärenden bedöms därför olika, nonchalansen i domsluten är tydlig, Migrationsverkets utredning följs även när den innehåller uppenbara fel.

Annons

Från asyljuristerna riktas kritik mot domstolens agerande helt i linje med Nanna Töcksbergs analys. Den går ut på att domares agenda, invandrarfientlighet och regeringens krav på snabb handläggning spelar en avgörande roll. Var är domaretiken? Regeringen måste agera och erkänna de starka skyddsskälen!

Eva och Jan Stattin

medicinsk sekreterare och fil dr

Annons

Annons

Till toppen av sidan