Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Därför ökar mängden koldioxid i atmosfären med växthuseffekten som följd

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Greta Thunberg under en demonstration i Lausanne, Schweiz i början av augusti.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Eftersom jag skrev insändaren med rubriken ”Svenska folket andas ut en sjundedel av våra totala koldioxidutsläpp” känner jag mig skyldig att ge Catarina Meurling ett svar.

Luft består av 78 procent kväve, 21 procent syre och en procent övriga gaser, varav koldioxid utgör en del. Koloxid som du anger i insändaren är en gas som bildas vid ofullständig förbränning och är dödligt giftig för människan, då den har större affinitet till hemoglobinmolekylen (som transporterar syre till våra celler) än syre, varför vi kvävs vid inandning av koloxid.

De flesta organismer använder syre i sin förbränningsprocess för att utvinna energi, restprodukter är koldioxid och vattenånga. Även växter som producerar syre genom fotosyntesen andas i mörker och producerar koldioxid.

Annons

Annons

Evolutionen har skapat vårt samhälle av växter och djur, en samevolution där autotrofa organismer (såna som gör sin egen mat) och heterotrofa organismer (såna som inte kan göra sin egen mat) bildar symbios. Under årmiljonernas gång har biosfärens liv utvecklats till symbiotiska kretslopp, där syret oxideras till koldioxid vilket ger oss energi.

Syre underhåller processen och koldioxid blir restprodukten. I min tidigare insändare räknade jag på syre som andas in och resterande syre i utandningen. Lägg märke till att kväve inte deltar i förbränningsprocessen trots att den ingår i andningsförloppet.

Vi anser det för självklart att koldioxidhalten i luften hålls konstant, utan att kanske förstå att det är en samverkan av organismer och miljön som upprätthåller det stabila tillståndet, trots de stora volymer gas som oavbrutet uppgår i och lämnar luften.

Människans förbränning av fossila bränslen kommer att påverka naturen så starkt att dess förmåga till återbalans inte räcker till. Därför ökar mängden koldioxid i atmosfären med växthuseffekten som följd. Solstrålning in och värmestrålning ut.

Jag är full av beundran över Greta Thunberg som törs konstatera detta faktum trots Donald Trump och andra potentaters sarkastiska kommentarer. Hon står på sig i försöken att rädda världen från konsekvenserna av att inte agera.

Mina ringa försök har varit att via insändare förklara ”Gretas postulat”, men har mött motstånd från flera håll, till och med från aktiva lokalpolitiker.

Tydligen var min insändare ett av mina många misstag, men ”Jag brukar säga vad jag tänker. Det är ett stort fel nu för tiden, man blir så lätt missförstådd” för att uttrycka mig som min vän Oscar Wilde gjorde.

Ove Lennström

Annons

Annons

Till toppen av sidan