Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Vi tillämpar bilaga J så som den är utformad

Det är tråkigt att ni upplever att detta kollektivavtal påverkar er arbetsmiljö negativt. Upplever ni arbetsmiljöproblematik på arbetsplatsen har Gävle kommun flera forum att lyfta dessa frågor, skriver Vinita Thyberg.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I frågor som berör kollektivavtal sker dialogen med våra fackliga parter på kommunövergripande nivå och inte direkt med enskilda medarbetare, skriver Vinita Thyberg, förhandlingschef på Gävle kommun.

Bild: Arkivbild

Annons

Svar till Kjell Stenvall och Eva-Lena Larsson: Vår centrala arbetsgivarorganisation SKL (Sveriges kommuner och landsting) har tillsammans med Kommunal enats om en bilaga, bilaga J, till vårt centrala kollektivavtal.

Bilagan gäller särskilda bestämmelser för medarbetare som har jourtjänstgöring på natten i verksamheter som riktar sig till personer med funktionshinder. Enligt bilaga J får medarbetare tillgodoräkna sig hälften av jourtiden som arbetstid och får jourersättning och OB för resterande halva. För andra medarbetare som har jour men inte går på bilaga J så tillgodoräknas enbart faktiskt arbetad tid som arbetstid.

Annons

Annons

Gävle kommun tillämpar bilaga J så som den är utformad. Det vi enligt bilagan har möjlighet att göra avsteg ifrån är att förlägga annat än akuta insatser mellan kl. 00-06 efter överenskommelse med Kommunal.

Det är tråkigt att ni upplever att detta kollektivavtal påverkar er arbetsmiljö negativt. Upplever ni arbetsmiljöproblematik på arbetsplatsen har Gävle kommun flera forum att lyfta dessa frågor i, bland annat arbetsplatsträffar, andra samverkansforum och i våra skyddskommittéer.

I frågor som berör kollektivavtal sker dialogen med våra fackliga parter på kommunövergripande nivå och inte direkt med enskilda medarbetare. Kommunal har alltid möjlighet att kalla till överläggning i frågor som berör deras medlemmar.

Vinita Thyberg

förhandlingschef

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan