Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Vad är det som händer, eller inte händer, på Trafikverket?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Planerna för Näringen som Gävle kommun skissade.

Annons

Den nya spåranslutningen över Näringen till Gävle hamn är en viktig pusselbit för att klara den ökade tågkapaciteten till och från hamnen till Ostkustbanan, Bergslagsbanan och hela Mellansverige. Anslutningen är också ytterst betydelsefull för att stärka den positiva utvecklingen av Gävle hamn och dess containerterminal.

Efter nästan tio års (!) arbete med detaljplan och järnvägsplan samt att det är förhandlat och klart med marklösenfrågor, inköp av mark och påbörjad tryckbank vid Strömsbrovägen, rivning av byggnader skulle etapp 2 upphandlas i juni 2019 enligt uppgift på Trafikverkets hemsida.

Men vad händer?

Trafikverket meddelar nu att järnvägsprojektet stoppas, trots att statlig och kommunal finansiering finns, för att man behöver fortsätta utreda konsekvenserna för projektets genomförande på grund av kostnadsökningar och andra alternativa lösningar.

Annons

Annons

I stället för att upphandla etapp 2 och ”sätta spaden i marken” hösten 2019 som var planerat för att bli klar med de nya elektrifierade spåren till 2022 skjuts nu projektet upp på obestämd tid. Man frågar sig verkligen hur det är med Trafikverkets trovärdighet och kompetens när man så fullständigt struntar i träffade avtal och information till företag och markägare på Näringen.

Nyligen kunde man läsa att Trafikverket fått öronmärkta EU-medel till järnvägsbygget över Näringen till Gävle hamn. Det gäller 60,4 miljoner kronor från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa. Risken är stor att dessa EU-pengar nu läggs på andra projekt.

Vad kommer att hända? Det vore bra om ansvarig projektledare på Trafikverket kliver fram och tydligt klargör varför detta investeringsstopp skett i ”elfte timmen”? Och vad säger kommunledningen i Gävle kommun som avtalspart? Och Yliport Holding som planerar att kraftigt utöka verksamheten i hamnen. Och Handelskammare, företagare och näringsliv? Det borde bli en kraftig reaktion! 

Framtid Gävle

Svar direkt: Vi bygger och planerar för nytt spår till Gävle hamn

Sedan 2016 pågår arbeten och planering för en ny spåranslutning för effektivare godstransporter till och från Gävle hamn. Arbetet innebär flera etapper och bland annat ska byggnader rivas, nuvarande spår rustas och elektrifieras, och ett nytt spår ska byggas. Så här ser läget och tidplanerna ut just nu:

Etapp 1: Rivning av fastigheter på Näringen är genomfört.

Annons

Etapp 2: Rivning av byggnader, spårarbeten och elektrifiering av befintlig järnväg pågår. Rivning av Gävle Galvan har planerad byggstart januari 2020. Byggstart för elektrifiering av befintligt hamnspår planeras till maj 2020.

Annons

Etapp 3: Ny spåranslutning till Gävle hamn. Vi utreder om ny sträckning. Planerad byggstart tidigast 2023.

Järnvägsplanens dragning av nytt spår genom Näringen till hamnen visar på kostnadsökningar som inte ryms inom budget och därför behöver vi utreda alternativa lösningar.

Vi kan i dag inte ge något svar på vilka alternativen är eller blir, men vi ser en möjlighet att nå en bättre slutlösning. Byggstart av etapp 3 flyttas dock fram tre år till 2023. Vår målsättning är att kunna ge tydligare besked om alternativ spårdragning under november.

Många är berörda och vi förstår att det finns ett stort behov av information. Gävle kommun, Gävle Hamn, region Gävleborg med flera har löpande fått information om förändringarna och det finns en samsyn kring behov av ny inriktning. Inom kort kommer också information ut till företag och markägare på Näringen.

Projektet har beviljats EU-medel men på grund av de förändrade förutsättningarna behöver Trafikverket ändra i ansökan. Om vi får EU medel eller inte påverkar inte möjligheten att genomföra projektet.

Mark Jones

projektledare, Trafikverket

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy