Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Henry Moore kunde bara tänka sig Slottstorget för sin skulptur

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bilden togs när Moores skulptur avtäcktes på Slottstorget.

Annons

Gunnar Lidfeldt och Tomas Attorps har i en debattreplik 18/10 angående ett nytt kulturhus föreslagit en flyttning av Henry Moores staty "Tredelad vilande figur, draperad". Med sin nuvarande plats på Slottstorget är den enligt dem "närmast en rondellhund".

Annons

Annons

Vi tror inte att Henry Moore skulle ha uppskattat liknelsen. Vi tror inte heller att han skulle samtyckt till att verket flyttades. I samband med att GDJ-fonden 1976 gav Gävle kommun möjlighet att förvärva skulpturen besökte ett par representanter för kommunen Henry Moore för att bland annat diskutera verkets placering.

En av dem gav oss efteråt en livfull beskrivning av besöket. Sammanfattningsvis kan sägas att för Moore var placeringen mycket viktig och att det enda alternativ han kunde godta var den plats på Slottstorget där verket står nu. Trots att de två av Moores Gävlegäster som vi känner till inte längre är i livet måste det rimligen finnas kunskaper om besöket inom Gävle kommun. Kanske finns det till och med någon handling som visar vad som eventuellt överenskoms om placeringen.

Två konstintresserade Gävlebor

Annons

Annons

Till toppen av sidan