Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: I det goda mötet kan vi växa och läka

Svenska kyrkan i Gävle har återkommande uppmärksammat den ökande graden av psykisk ohälsa i samhället, och påtalat den växande ofrivilliga ensamheten. Kyrkan vill erbjuda mötesplatser för att motverka ohälsa och ensamhet. I goda möten är läkning och växande möjligt, skriver Karin Sarja.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kyrkoherde Karin Sarja.

Bild: Arkivbild

Annons

Mycket tyder på att antalet människor som mår dåligt eller känner sig ensamma i samhället har ökat. Allt fler barn och unga säger sig må dåligt. Enligt Folkhälsomyndigheten har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats sedan mitten av 1980-talet.

Den psykiska hälsan drabbar även andra åldrar. Forskare vid Uppsala universitet gör nu en forskningssatsning med målet att förebygga, upptäcka och behandla psykisk ohälsa hos kvinnor. Ökningen av kvinnors psykiska ohälsa kan till viss del förklaras med att livsvillkoren i samhället har förändrats, men ännu vet vi inte riktigt varför kvinnor i högre utsträckning än män inte mår bra.

Statistik från Gävle visar samma sak – att kvinnors ohälsotal är högre än mäns. Medellivslängden i Gävle kommun är dessutom generellt lägre än genomsnittet i övriga riket. Siffror från Folkhälsomyndigheten visar att psykisk ohälsa även är vanligt bland äldre personer.

Annons

Annons

Att många känner sig ensamma är också något som Svenska kyrkan i Gävle och andra organisationer har märkt de senaste åren. Visserligen är det inte alltid lätt att mäta ensamhet, men Röda Korset kunde för några år sedan konstatera att drygt 40 procent av befolkningen över 30 år har känt sig ofrivilligt ensamma. SCB visade i en undersökning från i år att ungefär 300 000 personer beräknas vara socialt isolerade i Sverige och mest ensamma är de äldre.

Minst var tionde över 75 år träffar inte anhöriga, vänner eller bekanta mer än ett par gånger i månaden. I sin bok ”Att höra till” visar Peter Strang att det varit en sådan överlevnadsfördel för oss människor att vara i grupp och att vi därför har utvecklat starka mekanismer för att söka gemenskap och undvika ensamhet.

Den belönande delen av dessa mekanismer för överlevnad är att vi bland annat känner välbehag vid hudkontakt. Den andra sidan av myntet är att vi upplever stark ångest i samband med ofrivillig ensamhet, vilken så att säga ska få oss tillbaka till ”flocken”.

Svenska kyrkan i Gävle erbjuder en mängd olika platser där människor kan mötas och må bra. Det handlar om allt från öppet hus, musiklek, miniorer, föräldrautbildning och ungdomskvällar till körer, Danslovers och olika grupper. I de goda mötena finns möjlighet till läkande och växt.

Annons

Den 6 och 7 december mellan klockan 10 och 14 bjuder Svenska kyrkan i Gävle in till ”Kyrkan – Så mycket mer!” i Kyrkans hus och Heliga Trefaldighets kyrka. Då är alla välkomna att pröva på några av mötesplatserna.

Min ambition sedan jag tillträdde som kyrkoherde i Svenska kyrkan i Gävle är att kyrkan ska vara en plats för alla. Detta öppna hus är en del i det arbetet. Välkommen!

Karin Sarja

kyrkoherde, Svenska kyrkan i Gävle

Annons

Annons

Till toppen av sidan