Annons

Annons

Annons

Annons

Gävleborgs län

Debatt
Debatt: Kultur och bildning saknas i Region Gävleborgs viktiga framtidsdokument

En kulturlös strategi styr Gävleborg åt fel håll, skriver Emelie Lundin i en debattartikel apropå den regionala utvecklingsstrategin för Gävleborg.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Just nu ligger remissversionen av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Gävleborg ute på regionens hemsida. Det är vårt läns viktigaste dokument som ska peka ut riktningen för det samlade utvecklingsarbetet tio år framåt.

Det ska vara vägledande för våra tio kommuner. Hur väl det faller ut kommer att spela roll för Gävleborg som plats att leva på och verka i framtiden – vilket helt missas i nuvarande förslag. Inte någonstans i detta tilltänkt viktiga strategidokument behandlas kultur, bildning och civilsamhälle.

Var finns Hälsingegårdarna i framtidsdokumentet?

Bild: Denise Lindberg

Annons

Vårt län är tyvärr ett av de med lägst innovationsnivå, lägst utbildningsnivå och högst ohälsotal i landet. Vi har hög arbetslöshet och rankas i Nordiska ministerrådets rapport som den mest odynamiska regionen i Sverige. Denna rapport mäter ”socioekonomisk temperatur” i Sveriges regioner. Fokus är ”befolkningsutveckling, arbetsmarknad inklusive utbildningsnivå och ekonomisk tillväxt och utveckling”. Där har alltså Gävleborg väldigt stora utmaningar.

Annons

Trots detta ingår inte i RUS den samhällssfär som främjar dynamik, innovationsförmåga, ökad kunskap, och känsla av sammanhang för människor – det vill säga kulturen. Det är anmärkningsvärt.

Jämför man med andra regioner runt Gävleborg så kan man tydligt se att där, till skillnad från här, förstås och värdesätts vikten av kultur, bildning och identitet i arbetet med en modern regional och strategisk utveckling. I Dalarna talar man om ”kulturen som utvecklingsresurs” och ”bilden av Dalarna”. I Uppsala vill man ”utveckla en kulturregion med internationell lyskraft” med ”mod, bildning och nytänkande” som ledord. I Västmanland beskriver man processen att ”utveckla delaktigheten i samhällslivet” genom ”kulturinstitutioner, folkbildning och övrigt föreningsliv”. I Västernorrland ser man ”människan som drivkraft” genom ett ”aktivt kultur- och fritidsliv”.

Ironiskt nog är det kanske symptomatiskt i ett län med just landets lägsta utbildningsnivå och en bristande förmåga till innovativt tänkande.

Annons

Gävleborgarna bor i ett av Unescos utsedda världsarv (Hälsingegårdarna). Vi huserar en av Sveriges äldsta symfoniorkestrar. Vi har ett fantastiskt lokalt kultur- och civilsamhälle, som man skulle kunna ge många fler exempel på. Men detta ska tydligen inte ska ingå i ett samlat utvecklingsarbete, enligt våra förtroendevalda?

Med det förslag till RUS Gävleborg som ligger ute nu får vi ett självspelande piano som de närmsta tio åren kommer ackompanjera oss medan vi gräver oss allt djupare ned i den grop vi hamnat. Ironiskt nog är det kanske symptomatiskt i ett län med just landets lägsta utbildningsnivå och en bristande förmåga till innovativt tänkande.

Emelie Lundin

Annons

Annons

Till toppen av sidan