Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Frågor som rör ungas livsvillkor och oro måste lyftas i debatten

För första gången är sjukvården den viktigaste samhällsfrågan för unga. Migration, integration, klimat och jämställdhet är andra viktiga frågor. Arbete och sysselsättning minskar i betydelse, skriver Lena Nyberg generaldirektör, MUCF.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Generellt är unga nöjda med sina liv, men samtidigt ökar andelen unga med psykisk ohälsa.

Bild: Arkivbild

Annons

Nyligen publicerade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, studien ”Ung med attityd 2019” som bygger på en enkät till 6 000 unga i åldern 16-29 år.

Generellt så svarar unga att de är nöjda med sitt liv och sju av tio unga ser ljust på framtiden. Samtidigt ökar andelen unga som upplever symtom på psykisk ohälsa, ökningen är större bland tjejer än bland killar och skillnaderna mellan könen ökar över tid.

Annons

För första gången är sjukvården den viktigaste samhällsfrågan för unga. Migration, integration, klimat och jämställdhet är andra viktiga frågor. Arbete och sysselsättning minskar i betydelse.

Intresset för politik ökar. En större andel unga vet också vad de tycker i viktiga samhällsfrågor jämfört med tidigare ungdomsgenerationer. Nio av tio vill till exempel att Sverige stannar kvar i EU. Positivt är att allt flera unga tycker att de kan påverka beslutsfattare. Men tjejer halkar efter killar i känslan av att kunna påverka samhällsutvecklingen.

Annons

Allt fler tjejer ser invandring som något positivt medan allt fler killar vill att Sverige ska ta emot färre flyktingar.

Tre av fyra unga känner oro för miljön och klimatet. Oron för krig och terror ökar. Framförallt märks en ökande oro, särskilt bland tjejer, för den personliga tryggheten. De är rädda för att utsättas för hot och hat på internet, inbrott eller skadegörelse och för att bli lurade på internet. Killar oroas mer för att utsättas för våld ute.

Unga vill kunna kombinera arbete med fritids- och familjeliv. Fler vill också ha arbete på den ort där de bor. Unga med osäkra och tidsbegränsade anställningar är lika oroade för sin ekonomi och bostadslöshet som unga arbetslösa.

I socioekonomiskt starka områden har unga tillgång ett rikt utbud av fritidsaktiviteter. I landsbygd, glesbygd och så kallat utsatta områden saknar unga aktiviteter som de själva vill delta i och mötesplatser där de känner sig inkluderade. Långa avstånd, långa restider och brist på utbyggd kollektivtrafik är hinder för att kunna delta.

Annons

Flera frågor som rör unga behöver lyftas upp i debatten. Bland annat den ökade polariseringen mellan unga tjejer och killar i flera viktiga samhällsfrågor och ungas oro för den personliga tryggheten.

Arbetet med att förebygga psykisk ohälsa bland unga behöver stärkas, unga hbtq-personers och unga funktionsnedsattas levnadsvillkor behöver förbättras.

Alla unga måste känna att de kan påverka samhällsutvecklingen och sin egen framtid. Och att de blir lyssnade på.

Lena Nyberg

generaldirektör MUCF

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan