Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Ett fortsatt rikt församlingsliv kräver att Strömsbro församlingshus blir kvar

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Strömsbro församlingshus behövs, anser skribenterna.

Bild: Björn Hanérus

Annons

Gävle pastorat har påbörjat en process som kan leda till försäljning av Strömsbro församlingshus. Kyrkorådets ordförande Robert Krantz har i ett påstående velat påskina att verksamheten i församlingshuset är ringa.

Vilka kriterier man har till grund för beräkningen styr resultatet – om verksamheter som inte sker varje vecka inte räknas och om tillgänglig tid räknas till kl 22.00 så kan det kanske bli så. Men om intresse finns för att verkligen se vad huset betyder för verksamheten och församlingslivet kring kyrkan så missar man mycket i beslutsunderlaget inför beslut om försäljning eller inte.

Annons

Den utredning som nu ska göras om konsekvenserna av en försäljning innefattar bara förhållandena i Strömsbro. Några motsvarande utredningar kommer veterligt inte att göras för att få fram motsvarande uppgifter för pastoratets övriga fastigheter.

Annons

På så sätt kan inte några jämförelser ske med andra fastigheter av den skada för pastoratets verksamheter som fastighetsförsäljningar skulle medföra. Ett seriöst tillvägagångssätt hade varit att göra en sådan jämförelse. Som det är nu kommer ett mycket väsentlig inslag i beslutsunderlaget att saknas.

Strömsbro kyrka byggdes 1899. Genom den stora församlingsverksamhet som uppstod och då inga andra lokaler fanns att tillgå i Strömsbro byggdes församlingshuset 1929.

Gudstjänstlivet i kyrkan genererar fortfarande stor församlingsverksamhet i församlingshuset. Samtidigt befruktar den rika församlingsverksamheten ett rikt gudstjänstliv. Till detta medverkar på ett mycket påtagbart sätt att medarbetare finns stationerade i Strömsbro.

I sammandragen form kan följande verksamheter i församlingshuset nämnas: Kyrkkaffe efter varje gudstjänst, dopkaffe och minnesstunder efter dop och begravningar, bibelsamtalgrupp och andra samtalsgrupper, påsklunch, musikverksamhetens övningar och uppsjungningar, syföreningens möten, vävstuga och höstauktion, seniorgrabbarna, loppislördag och julloppis, ikonmålning, sommarcaféer, sommarfester, cafékvällar, studiecirklar, bibeldagar, planeringsträffar och andra sammanträden. Musiklekj, pilgrimsbarn, pilgrimsjuniorer och konfirmandgrupper använder församlingshusets särskilda barn- och ungdomslokaler.

Annons

Strömsbro kyrka saknar möteslokal, sammanträdesrum, kök och också kontorsarbetsplatser för de fyra anställda som har sådana i församlingshuset. Lämpliga och anpassade lokaler att hyra saknas i Strömsbro.

Ett fortsatt rikt gudstjänst- och församlingsliv i Strömsbro förutsätter att församlingshuset finns kvar.

Ulrika och Per Rask

Strömsbro

Annons

Annons

Till toppen av sidan