Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Vi tar ansvar för både ekonomin och medborgarnas väl

Samtidigt vill vi ta bort ineffektiva och kostsamma åtgärder som inte leder till högre sysselsättning. Varje krona ska användas på det mest värdefulla sättet för medborgarna, skriver Sverigedemokraterna i Gävle.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Mattias Eriksson Falk, SD.

Bild: Emma Åhman

Annons

I en svår tid med stora strukturella samhällsutmaningar, och en lågkonjunktur som börjat ge avtryck genom fallande sysselsättning i länet, har vi presenterat vår budget för Gävle kommun. Den visar att vi tar situationen på allvar och samtidigt står upp för de grupper i samhället som inte får lämnas efter. Genom precisa satsningar, på rätt saker inom välfärden, kan vi nå positiva synergieffekter som gynnar de anställda och hela kommunen.

Annons

Det finns många ekonomiska hål som skapats genom en ansvarslös invandringspolitik, ett för nedtonat näringslivstänk och höga ohälsotal bland kommunens anställda.

Sverigedemokraterna ser att det behövs betydande åtgärder för att både kunna stärka kärnverksamheterna och få ner ohälsotalen genom satsningar på personalen. Samtidigt vill vi ta bort ineffektiva och kostsamma åtgärder som inte leder till högre sysselsättning. Varje krona ska användas på det mest värdefulla sättet för medborgarna.

Annons

För Sverigedemokraterna är den styrande majoritetens budgetförslag en besvikelse. Det finns inga reformer som skall kunna underlätta arbetet för alla de förskollärare, lärare eller undersköterskor som dagligen sliter i verksamheterna med både för hög arbetsbelastning som för otydliga rollbeskrivningar.

Vidare är det oansvarigt att få bort ett budgetunderskott genom utdelningar på 35 miljoner från kommunens bolag. Detta kommer att slå tillbaka som en kostnad på kommuninvånarna med höjda taxor med mera. Det finns sammantaget inget som tyder på att den lagda budgeten hos den styrande majoriteten har någon vision för framtiden. Den är mer ett laborerande med siffror som kommer att märkas genom en försämrad välfärd för kommunens invånare.

Sverigedemokraterna har satsat 67,5 miljoner i budgeten som främst skall gå till välfärden. Bland annat kan nämnas 20 miljoner till socialnämnden, tio miljoner till fler händer i vården och 15 miljoner för minskade barngrupper i förskolan.

Dessutom satsas sju miljoner för fler vuxna i skolan och tre miljoner på elevhälsan, för att öka måluppfyllelsen och motverka psykisk ohälsa bland unga. Samtidigt tar vi ansvar för ekonomin och vi går i budgeten ut ur 2020 med ett litet överskott.

Annons

Planeringen för kommande år utmärks av att näringslivet och arbetsmarknaden tillsammans med vård, skola och omsorg skall samspela. Detta för att kommunens intäkter säkras upp och att vi då kommer ha de resurser som behövs för välfärden och dess personal. Sverigedemokraterna tar ansvar för såväl ekonomin som medborgarnas väl.

Mattias Eriksson Falk, SD

oppositionsråd

Wanja Delén, SD

oppositionsråd

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan