Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Jag är övertygad om att det finns förutsättningar för ett fortsatt rikt församlingsliv i Strömsbro

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Strömsbro församlingshus.

Bild: Catharina Hugosson

Annons

Svar till Ulrika och Per Rask: Ni skriver i er insändare i Gefle Dagblad, helt riktigt, att det har givits ett uppdrag till kyrkoherden för Svenska kyrkan i Gävle att undersöka möjligheter och konsekvenser av att flytta verksamheten från Strömsbro församlingshus till Strömsbro kyrka i syfte att sälja Strömsbro församlingshus.

Det är på intet sätt lätt att ge ett sådant uppdrag och det är inte roligt att behöva besluta om försäljningar av fastigheter. Och jag har inte på något sätt uttryckt att en sådan försäljning inte skulle påverka verksamheten eller på annat sätt skulle passera obemärkt förbi.

Annons

Jag kan dock konstatera att Strömsbro i dag är det enda separata församlingshem som Svenska kyrkan i Gävle äger och använder. Vi har en ekonomi som kräver kostnadsminskningar eller stora intäktsökningar. Vi kommer att både behöva se över vår personella bemanning och vilka fastigheter vi har råd att fortsätta äga och använda.

Annons

Det stämmer att den utredning som kyrkorådet fått gällande användandet av ett antal av Svenska kyrkans byggnader så uppgår användandet av Strömsbro kyrka och Strömsbro församlingshem till en bit under tio procent av den bokningsbara tiden. Jag tycker att det är rimligt att ett församlingshem används sju dagar i veckan från morgon till sen kväll.

Ni skriver att det inte finns något liknande uppdrag gällande andra fastigheter. Det är delvis riktigt. Vi har dock fått en utredning gällande ett flertal fastigheter och utifrån den gått vidare med Strömsbro församlingshem. Det finns i dag inga andra rena församlingshem som används för verksamhet, alla andra är redan sålda eller aktuella för försäljning, så det finns ingen annan liknande utredning eftersom det inte finns andra liknande byggnader.

Av den verksamhet som ni redovisat menar jag att det med smärre justeringar av Strömsbro kyrka går att bedriva det mesta av den verksamhet som ni listat både i er insändare och i det mail ni skrivit till kyrkofullmäktige och som jag svarat på.

Det är uppenbart att vi har olika uppfattningar om vad som är möjligt och inte möjligt och kanske också vilket ekonomiskt läge som Svenska kyrkan i Gävle befinner sig i.

Annons

Jag är glad och tacksam så länge vi kan fortsätta att bedriva så mycket verksamhet som möjligt och att vi så långt möjligt ser över våra fastighetskostnader innan vi också kommer att behöva titta på bemanningen.

Annons

Jag tror och hoppas att vi kan behålla all god verksamhet även om vi äger färre fastigheter, medan det blir svårt att bedriva vår rika verksamhet om vi behåller alla byggnader. Men det är min förhoppning, uppfattning och bedömning.

Jag känner mig helt trygg i att vi kommer att få ett bra beslutsunderlag i kyrkorådet och kyrkofullmäktige som vi kan basera vårt beslut på. Strömsbro kommer som andra platser i pastoratet att påverkas av den ekonomiska situation vi befinner oss i, exakt vilka konsekvenser vet vi inte i dag. Det kommer framtida utredningar att ge svar på.

Jag är övertygad om att det finns förutsättningar för ett fortsatt rikt gudstjänst- och församlingsliv i Strömsbro även om församlingshuset inte skulle finnas kvar.

Roberth Krantz

ordförande kyrkorådet

Annons

Annons

Till toppen av sidan