Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: En vänsterbudget för ökad jämlikhet, jämställdhet och ett bättre klimat!

Fler i arbete skapar ett mer jämlikt Gävle och minskar segregation. Därför anser vi att alla personer som uppbär försörjningsstöd enbart på grund av arbetslöshet ska erbjudas en visstidsanställning i Gävle kommun för att få in en fot på arbetsmarknaden och kvalificera sig till socialförsäkringssystemen, skriver Gin Akgul Hajo och Owe Hellberg, V.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Gin Akgul Hajo, V.

Annons

Det sänker kostnaderna för försörjningsstödet och arbetsmarknadsinsatser samtidigt som det ökar skatteintäkterna. Detta är viktigare än att i nuläget kräva att kommunen har ett överskottsmål. Vi förutsätter även att regeringen inför 2021 ger kommunerna ett rejält tillskott för att förhindra kommande kommunala skattehöjningar.

Gävle ska tillhöra de bästa miljökommunerna i Sverige, miljöstrategiska programmet är ett bra verktyg att nå målen men fler konkreta åtgärder krävs. Det kollektiva resandet måste öka och Vänsterpartiet vill att frågan om avgiftsfri kollektivtrafik för unga åter ska upp på agendan. Förälder med barnvagn ska få åka avgiftsfritt, det underlättar vardagen både för föräldern och för bussföraren. Vänsterpartiet föreslår också att det ställs högre krav på fastighetsägarna att bygga billiga bostäder med klimatkrav för energianvändning och materialval. Vi vill också ge förtur vid markanvisning till klimatsmarta företag som vill etablera sig i Gävle kommun.

Annons

Annons

Vänsterpartiet vill se ett tryggare Gävle och anser att kommunen ska bli mer synlig i våra stadsdelar både på dag- och kvällstid. Vi vill kommunalisera de tre fritidsgårdarna i Sätra, Brynäs och Andersberg,i samförstånd och i samarbete med de föreningar som driver fritidsgårdarna idag. Det stärker den kommunala närvaron, ger säkrare anställningar och kan ge förutsättningar för ett mer likvärdigt arbetssätt att driva fritidsgårdarna på.

Gävles barn och unga ska växa upp under så jämlika villkor som möjligt därför är det viktigt att resurserna till skola och förskola fördelas efter de behov som finns. Vi vill att flickor i skolan ges fria mensskydd och att kurser i feministiskt självförsvar erbjuds under skoltid.

Vänsterpartiet föreslår också att alla barn blir försäkrade även på fritiden.

Kulturen är viktigt för barnen och därför vill Vänsterpartiet se en minskad avgift för att kunna delta i Kulturskolans verksamhet. I majoritetens budgetförslag får Kultur-och-Fritidsnämnden minskade anslag och Vänsterpartiet har därför avsatt en reserv för att tillgodose behov som finns.

Majoriteten vill spara 70 miljoner, men det framgår inte hur detta ska ske. Vänsterpartiet inser också att det behöver sparas och vi pekar ut politikerarvodena liksom anslagen för näringslivs- och kommunikationsenheten samt kurser & konferenser som en del av besparingsområdena i kombination med slopat överskottsmål.

Vänsterpartiet visar vägen mot ett jämlikt, jämställt och hållbart samhälle.

Gin Akgul Hajo, V

kommunalråd i opposition

Owe Hellberg, V

ersättare i kommunstyrelsen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan