Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Ställ inte grupper av barn som behöver stöd mot varandra

Vänsterpartiet Gävle vänder sig mot att vi ställer grupper av barn med behov av stöd mot varandra. Som när Familjestödet i Gävle ”tillfälligt” stängs för att placerade barn i HVB- och familjehem ska kunna bo med sina familjer igen, skriver Wictoria Bernäng och Sherzad Fatih, V.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Beslutet att stänga Familjestödet i Gävle kommun fortsätter att debatteras.

Annons

Vi invänder även mot den obefintliga delaktighet som den berörda personalen upplevt och förväntar oss mycket mer av den styrande majoriteten som pratar om tillitsstyrning. Med anledning av detta önskade Vänsterpartiet betona det politiska ansvaret i frågan och yrkade på socialnämndens sammanträde den 19 november att familjestödet inte stängs i sin helhet utan istället att man bygger ihop arbetsgrupper från olika delar av individ- och familjeomsorgen som på ett långsiktigt och systematiskt sätt kan planera och verkställa hemtagandet av barn och ungdomar.

Annons

Annons

Vi förlorade omröstningen. Vänsterpartiet har stor förståelse för de ekonomiska utmaningarna som socialnämnden står inför, men lösningen är inte att skjuta problemen på framtiden och hålla personal borta från de beslutande rummen.

Tvärtom behöver det förebyggande arbetet förstärkas och förhållanden skapas för att öka personalens inre motivation. På så sätt kan man hitta långsiktiga lösningar som bygger på frivillighet och flexibilitet. Det finns stora besparingar att göra på att minska placeringar hos vinstdrivande HVB-hem. Men att tro att det låter sig göras på sex månader är minst sagt en optimistisk förhoppning.

Vänsterpartiet ser en stor risk att nedläggningen blir permanent vilket kommer att drabba många barn och familjer i Gävle kommun.

Wictoria Bernäng, V

ledamot i socialnämnden

Sherzad Fatih, V

ersättare i socialnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan