Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Det är inte att släppa en bomb att besluta sig för en utredning om Strömsbro församlingshus

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Debatten om Strömsbro församlingshus går vidare.

Bild: Catharina Hugosson

Annons

Svar till Ellen Weiss: Du ställer en del frågor om vad som ska hända med den verksamhet som bedrivs i Strömsbro församlingshem. Det är just de frågorna som kyrkorådet har bett kyrkoherden att utreda och ge svar på, så i nuläget finns inget annat svar än att frågan ska utredas.

Du frågar också varför inte din och andra medarbetares kunskaper efterfrågas och tas till vara. Jag är helt övertygad om att den dialog som har varit kommer att fortsätta mellan kyrkoherden, övriga chefer och medarbetare i pastoratet. Jag förstår att många vill ha svar på frågor om församlingshemmet och verksamheterna där men att svara redan när utredningen är i startgroparna är orimligt.

Annons

Annons

Den siffra jag skrev om i mitt tidigare svar till Ulrika och Per Rask är hämtad från den mer övergripande utredning som har gjorts kring ett antal av våra byggnader. Jag har ingen anledning att ifrågasätta varken den siffran eller din upplevelse. Det kan mycket väl vara så att vissa dagar eller tider alltid är uppbokade, men det gäller inte alla dagar och alla tider.

Jag tycker att det är rimligt att alla våra byggnader används mer än i dag. Det måste inte alltid handla om att vi själva bedriver mer verksamhet utan jag skulle gärna se att andra också använde lokalerna då de står tomma. Du får gärna utveckla varför det är orimligt att lokalerna används alla dagar i veckan och flera timmar per dag.

Jag antar att du med Kyrkans hus avser det gamla Tingshuset på Kaplansgatan vilket är en lokal som vi hyr och vars hyresavtal är uppsagt.

Nej jag har inte glömt att Strömsbro är den enda kyrkan utan lokaler i eller i anslutning till själva kyrkan. Det är just därför vi har bett kyrkoherden att svara på om och hur det skulle vara möjligt att flytta verksamhet till Strömsbro kyrka och vilka anpassningar som i så fall behöver göras. Det du dock glömmer är att Staffans kyrka och Brynäsområdet fått klara sig utan verksamhetslokaler under flera år.

Jag delar inte din uppfattning att det är att släppa en bomb när man beslutar sig för att göra en utredning för att ge svar på möjligheter och konsekvenser av ett eventuellt framtida beslut om försäljning.

Annons

Jag tar ansvar för alla frågor som väcks, jag finns tillgänglig på telefon, för möten och svarar på insändare och frågor också i media. Möjligen är det så att en dialog via insändarsidorna i lokalpressen blir lite långsammare och krångligare än ett telefonsamtal. Men du och alla andra som har frågor och funderingar är välkommen att kontakta mig och övriga i kyrkorådet på det sätt ni finner lämplig för att få svar på era frågor.

Vad gäller min egen kunskap om de aktuella fastigheterna kan jag inte säga säkert om du och jag har träffats i Strömsbro kyrka eller församlingshem, men jag har besökt båda dessa byggnader många gånger under de 18 år jag varit förtroendevald i Svenska kyrkan, så jag anser mig ha en ganska god bild av dessa, liksom övriga av Gävle pastorats fastigheter.

Roberth Krantz

ordförande Kyrkorådet Gävle pastorat

Annons

Annons

Till toppen av sidan