Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: På orimliga grunder har man beslutat sälja Strömsbro församlingshus

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Debatten om Strömsbro församlingshus går vidare.

Bild: Catharina Hugosson

Annons

Kommentar till Roberth Krantz: Gävle pastorat har sedan 2014 sålt ett antal fastigheter ute i församlingarna. Nu är Strömsbro församlingshus på försäljningslistan. Kyrkorådet har inte bjudit in de närmast berörda församlingsborna till att lämna sin syn på vad försäljningen skulle kunna komma att medföra för kyrkans verksamhet i Strömsbro.

Det vi kan konstatera är att när Strömsbros församlingshus av pastoratsledningen valdes ut till nästa försäljningsobjekt så har dess verksamhetslokaler inte bedömts med samma måttstock som andra Gävlekyrkors verksamhetslokaler har.

Annons

Strömsbro kyrka byggdes 1899 som en av de första distriktskyrkorna inom Svenska kyrkan i Sverige. Vid den tiden förekom inte någon omfattande församlingsverksamhet inom kyrkan som fordrade lokaler utöver själva kyrkobyggnaden.

Annons

Sporrade av den församlingsverksamhet som växte fram inom landets frikyrkor, började sådan också ta form inom Svenska kyrkan. I Strömsbro hade församlingsverksamheten i mitten av 1920-talet nått sådan omfattning att ett särskilt församlingshus uppfördes 1929 på en tomt i ett grannkvarter till kyrkan.

Först i samband med byggandet av särskilda stadsdelskyrkor i stadens nybyggda stadsdelar från 1950-talet och framåt var Svenska kyrkan mogen för integrerade kyrko- och församlingslokaler, som Tomaskyrkan, Mariakyrkan, Björsjökyrkan och Hemlingbykyrkan.

Kyrkorådets ordförande Roberth Krantz tycker att det är rimligt "att ett församlingshem används sju dagar i veckan från morgon till sen kväll". Vilka av Svenska kyrkans verksamhetslokaler i Gävle används i den omfattningen?

Vår kännedom om dessa lokaler är att inte några, trots att de är integrerade med kyrkolokalen, ligger i närheten av den nivån. Det saknas både anställda och volontärer för en sådan omfattning på församlingsverksamheten.

Och på vilket sätt har Krantz försäkrat sig om att satsningen på 120 miljoner på renovering och tillbyggnad av Staffans kyrka kommer att nå upp till denna nivå i sina tänkta verksamhetslokaler?

Vi kan överhuvudtaget inte tänka oss någon lokalhållande organisation i Gävle som kommer upp i den utnyttjandegraden av sina verksamhetslokaler som Krantz tycker är rimlig för kyrkans lokaler. På sådana orimliga grunder har alltså Strömsbro församlingshus tagits fram som nästa fastighet till försäljning.

Annons

Annons

Ulrika och Per Rask

Strömsbro

Mer läsning: Insändare: Det är inte att släppa en bomb att besluta sig för en utredning om Strömsbro församlingshus

Insändare: Bara tio procents användning av Strömsbro församlingshus? Det kan inte stämma

Annons

Annons

Till toppen av sidan