Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Sandviken riskerar att åter öppna ett djupt krondike mellan skolornas stadier

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Jernvallsskolan i Sandviken.

Bild: Per Johansson

Annons

Jernvallsskolans högstadium ska enligt tidningsuppgifter flyttas till baracker på Norrsätraskolan. Ingen i ledningen bekräftar något, utan hänvisar till kommande beslut.

När ett rykte kommer ut kanske det vore bättre att säga vad som är på gång. Jernvallsskolan blir om flytten genomförs en skola för förskola upp till och med årskurs sex. Det är inte bara en flytt. Det är ett skolideologiskt ställningstagande.

Jernvallsskolans högstadium har två paralleller. Det tycker en ledamot i Kunskapsnämnden (Thomas Lundqvist, L) är ett litet högstadium. Ser man till övriga landet så är det ett normalt högstadium. Det finns statistik över skolornas storlek, som man kan studera. Kanske är det ett ställningstagande som förbereder bygget av storskolan? I så fall är det helt logiskt att anse att ett tvåparallelligt högstadium är ett litet högstadium.

Annons

Annons

Ordförande Lars Karlsson, S, säger att det handlar om hur skolorna mår och hur busstrafiken ser ut. Om man flyttar högstadiets elever så kan man fundera över vad det har med skolans lokalstatus att göra. Eller vad busstrafiken har med flytten att göra. Skolornas status är alltid av vikt, vare sig man flyttar elever eller inte. Busstrafiken turlistor är absolut inte huggna i sten.

Jernvallsskolans omstrukturering handlar inte alls enbart om skolans lokaler. Det handlar om en viktig ideologi som grund för skolorna organisation i Sandviken. Den läroplan för grundskolan som introducerades 1994 (Lpo 94) avskaffade den tidigare strikta indelningen i låg-, mellan- och högstadium.

Som en följd av detta och en förändring av lärarutbildningen (lärarnas kompetensområden blev 1-7 och 4-9) kom många skolor med årskurs 1-6 att byggas ut med års­kurserna 7-9.

Elever som tidigare skulle ha flyttat till en högstadieskola kunde efter omorganisationen gå hela grundskolan i samma skola. Fördelarna var många. Ämnesprogressionen och stadieövergångarna underlättades genom en sådan skolorganisation. Det krondike som fanns mellan framför allt låg-och mellanstadiet och högstadiet blev mindre och möjligt att ta sig över.

Skolor som har elever från förskolan till och med årskurs nio, är en samlad grundskola. Där kan man tona ned stadiegränserna genom att förskollärare, grundlärare och ämneslärare kan samarbeta för elevernas bästa.

Annons

Stadiegränserna bli mjukare för barnen och de kan få utvecklas i egen takt. Att separera förskolan, lågstadiet och mellanstadiet från högstadiet riskerar att åter igen utveckla ett djupt och svårforcerat krondike mellan högstadiet och övriga stadier. Att åtskilja stadierna igen, är en återgång till ett äldre system.

Om lärare inte är lokalmässigt integrerade försvåras samarbetet mellan olika lärarkategorier. Förskollärare, grundlärare och ämneslärare skiljer sig åt när det gäller utbildning och för att barnen ska slippa problem måste det vara ett kvalitativt gott samarbete mellan lärarkategorierna.

Åsa Morberg

docent

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan