Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: I valet mellan att behålla personal eller lokaler är personalen viktigare

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Roberth Krantz.

Bild: Annakarin Björnström

Annons

Svar till Ulrika och Per Rask: Det stämmer att vi inte har bjudit in församlingsborna att tycka till om att göra en utredning av Strömsbro församlingshem. Det har vi inte heller gjort när det gäller övriga försäljningar i andra församlingar.

Så varför vi skulle behöva en annan ordning förstår jag inte. Kyrkorådet är den styrelse som är utsedd av kyrkofullmäktige, och ledamöterna i fullmäktige är i sin tur utsedda genom kyrkliga val. De är valda för att fatta beslut, det är den ordning vi har i Svenska kyrkan och har haft i väldigt många år.

Som grund för beslutet om att göra en mer grundlig utredning av Strömsbro församlingshem ligger en utredning som undersöker olika aspekter på och användning av lokalerna i Böna kapell, Hemlingby kyrka, Strömsbro kyrka och Tomaskyrkan.

Annons

Er historiebeskrivning av tillkomsten av kyrka och församlingshem är korrekt. Ni glömmer dock att Staffans hus, som var Sveriges äldsta och första församlingshem, såldes för några år sedan och att man sedan dess saknat verksamhetslokaler på Brynäs. På den tiden då Staffans hus byggdes såg man varken behovet av eller det kloka i att samlokalisera verksamheter, men det gör vi nu främst av ekonomiska skäl. Vi kan inte ha kvar lika många fastigheter och anställda i framtiden, med de krympande ekonomiska ramar kyrkan har.

Annons

Jag tycker att det är rimligt att alla våra fastigheter används mycket mer än i dag. Ett sätt att nå dit är att samlokalisera och minska antalet lokaler. Jag är inte nöjd med beläggningen i några av våra lokaler. Men jag har inte sagt att det måste vara vi själva som ska fylla alla timmar utan det kan med fördel vara andra som hyr in sig för att använda lokalerna, vilket genererar inkomster.

Vad gäller Staffans kyrka så kräver den underhåll, på samma sätt som vi har underhållit Strömsbro kyrka. Kostnaden för det nödvändiga underhållet är cirka 100 miljoner. I samband med den nödvändiga rusten ska vi skapa lokaler för verksamhet som gör att vi kan öka användandet av byggnaden. Precis som våra tankar om Strömsbro kyrka.

Vi har inte fattat beslut om någon försäljning, men beslutat att utreda möjligheter och konsekvenser. Orsaken till att vi tittar på försäljningar över huvud taget är inte att lokalerna används för lite utan att vi inte har ekonomi att ha kvar alla lokaler.

Annons

I valet mellan att behålla personal eller lokaler har vi sagt att vi tycker att personalen är en viktigare resurs än lokalerna. Därför är grunden till att vi utreder försäljningar ekonomi och inte något annat. Jag hade gärna sett att vi kunde ha kvar alla våra befintliga lokaler och gärna byggt nya kyrkor i växande stadsdelar men den ekonomin finns inte, hur gärna man än vill.

Roberth Krantz

ordförande kyrkorådet Gävle pastorat

Fotnot: Med detta inlägg sätter vi punkt för replikväxlingen mellan Ulrika och Per Rask och Roberth Krantz.

Insändarred

Annons

Annons

Till toppen av sidan