Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Varken paviljonger eller två klasser kvar på Jernvallsskolan var bra lösningar

Vi kan inte kalla deras förslag för annat än populistiskt då det är orealistiskt och kortsiktigt såväl som ekonomiskt oansvarigt, skriver S och L i kunskapsnämnden i Sandviken.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Jernvallsskolan i Sandviken.

Bild: Simon Ridell

Annons

Bakgrund till Socialdemokraternas och Liberalernas ställningstagande för att garantera utbildningsplatser med bästa möjliga kvalitet åt kommunens samtliga elever:

Alla elever i förskoleklassålder hösten 2020, hösten 2022, hösten 2023 och hösten 2024 i centrala Sandviken ryms inte i befintliga skollokaler med nuvarande årskursfördelning mellan skolenheterna. För hösten 2020 saknas cirka 35-40 platser motsvarande två förskoleklasser.

Förslaget som S och L förordade på Kunskapnämndens möte den 21/1 är en förändrad årskursindelning på Jernvallsskolan från och med hösten 2020 Förslaget innebär att skolorganisationen kommer att klara av att ta emot fler elever i de yngre åldrarna de närmaste fyra-fem åren.

Annons

Stadieindelningen i skolorna bibehålls och Jernvallsskolan blir en F-6 skola. Förslaget innehåller åtgärder för trygghet och studiero där verksamheten kommer att prioritera en väl genomförd överlämning och mottagande. En identifierad åtgärd är att fritidsgården Zenit, som ligger i anslutning till Björksätraskolan, kommer att öppna och bemannas med personal dagtid.

Annons

Preliminärt schema påvisar att 18 klasser på högstadiet är möjligt, men i förslaget är det 17 klasser på högstadiet hösten 2020. De klasser som börjar årskurs 8 och 9 hösten 2020 på Björksätraskolan kommer inte att splittras. Lärare kommer i stor utsträckning att erbjudas tjänstefördelning på en och samma skola, vilket skulle vara svårt att genomföra i utfasningsförslaget.

Övriga förslag som utretts:

En utfasning av högstadieverksamheten på Jernvallsskolan: Förslaget är precis som ovanstående men med fördelen att högstadieeleverna som går på Jernvallen i dag får gå kvar och att antagningen till Björksätraskolan sker i etapper. Vi ser dock nackdelar med att få ihop tjänsteunderlaget för lärarna och risken är att dom söker sig till andra tjänster samt att 2021 så kommer årskurs 9 att vara de enda två högstadieklasserna på Jernvallsskolan tillsamman med låg- och mellanstadieeleverna.

Uppföra paviljonger: Enligt Tekniska kontoret saknas möjlighet att uppföra paviljonger i tätorten innan skolstart hösten 2020. Kunskapsnämnden har en redan ekonomiska ansträngd situation och en paviljonglösning skulle komma att öka hyreskostnaderna med cirka elva miljoner kronor. För oss var detta ett omöjligt alternativ då bara hyreskostnaden för paviljonger motsvarar cirka 22 lärartjänster. På mötet så var det detta som M och SD föreslog som sitt första alternativ.

Annons

Annons

Vi kan inte kalla deras förslag för annat än populistiskt då det är orealistiskt och kortsiktigt såväl som ekonomiskt oansvarigt.

Flytt av åk 6 till högstadiet på Murgårds- respektive Björksätraskolan: Skolorna har tidigare dåliga erfarenheter av denna lösning då förslaget innebär ingrepp i stadieindelningen. Förslaget stödjer inte heller en likvärdig utbildning. Det finns en risk att den upplevda trygghetsfaktorn för mellanstadieeleverna minskar. Rektorer och lärarfacken avråder Kunskapsnämnden att förorda detta förslag Förslaget innebär att det inför hösten 2022 kommer att vara brist på skollokaler för de yngre eleverna igen och Kunskapsnämnden behöver ta nya beslut om förändringar i skolorganisationen.

För M och SD så var detta deras andra alternativ.

Socialdemokraterna

och Liberalerna

i kunskapsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan