Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Vi är inte förvånade att beslutet om skolorna i Sandviken har överklagats

Mot vårt förslag om tillfällig plats för paviljonger användes tekniska förvaltningens utredning med en kostnad om elva miljoner kronor per år som motargument. Tekniska förvaltningens utredning om att det kostar elva miljoner att sätta upp tillfällig paviljonglösning är inte relevant, skriver Moderaterna.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Skoldebatten i Sandviken fortsätter

Bild: Sofia Lööf

Annons

Svar till Socialdemokraterna (S) med stödparti Liberalerna (L) i kunskapsnämnden: Vi moderater har aldrig förordat en storskola i Sandviken som partierna S, L och Vänsterpartiet (V) Kunskapsnämnden är på väg att skapa.

Av den anledningen stod vi inte bakom det förslag som lades fram till beslut av dem vid Kunskapsnämndens möte den 21 januari. Förslaget vann med minsta möjliga marginal, sex röster mot fem.

Vi ser helt annorlunda på det som nu kan hända med skolan i Sandviken och vill tydliggöra grunden till vår ståndpunkt i denna fråga.

Att flytta 150 barn, då det endast är cirka 35 barn som saknar plats i skolan, är totalt onödigt! Vi anser att flytta ett helt högstadium är en fråga av principiell beskaffenhet för hela Sandviken så beslutet bör tas av högsta beslutande organ, kommunfullmäktige. Beslutet föregriper dessutom den tillsatta Skolhusplanegruppens arbete vilket skall redovisas i maj 2020.

Annons

Annons

Enligt den information vi fått, är läget närmast ur-akut inför hösten 2020, då två förskoleklasser inte har tillgång till någon skollokal. Av den anledningen föreslog vi i vår första att-sats i vårt förslag att man skulle kunna omgående sätta upp ett par paviljonger i anslutning till en grundskola.

Mot vårt förslag om tillfällig plats för paviljonger användes tekniska förvaltningens utredning med en kostnad om elva miljoner kronor per år som motargument. Tekniska förvaltningens utredning om att det kostar elva miljoner att sätta upp tillfällig paviljonglösning är inte relevant.

Vi förespråkar att göra en tillfällig lösning intill befintlig skola, så kan skolan samnyttja befintliga lokaler vilket ger avsevärt lägre kostnader.

Vi ser vårt förslag som ett flexibelt sätt att tillskapa utrymmen för elever som tillfälligtvis behöver andra lokaler. Som vi ser det har man tid på sig att planera, projektera och bygga från i dag till höstterminen 2022. Två hela år!

Vi har ingen förståelse för hur S, L och V kan tolka in ord som ”populistiska, orealistiska och ekonomiskt oansvariga” som de kallar vårt förslag! Förslaget är aldrig utrett av förvaltningen eller av S, L och V. Det är uttalanden som de får stå för själva och gärna förklara för oss. Vi har i förslaget redogjort hur vi tänker oss lösa, främst den akuta situationen inför hösten 2020, och inväntar därefter Skolhusplanegruppens resultat innan vi går vidare med vårt förslag.

Annons

Vi behöver inte anstränga oss för att se hur kostsamt det blir för S, L och V eftersom utrymmena som reserverats i Björksätraskolan inte uppfyller kravbilden beträffande bland annat storlek, brandsäkerhet, ventilation och utrymningsvägar. Vi tummar aldrig på våra barns säkerhet. Vi anser inte att den lösning majoriteten föreslagit följer Barnkonventionens riktlinjer att ”Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn”.

Annons

Hur många barn har fått föra sin talan och blivit lyssnade till då det gällt denna enorma förändring i deras skolsituation. Detta påverkar barn på alla tre berörda skolor. Hur många av de inblandade barnen har deltagit i beslutet eller ens blivit informerade?

Vad vi har fått till oss, så är varken rektorer eller lärare positiva till beslutet som är taget i nämnden. Det förefaller som att kunskapsförvaltningen med politiskt stöd av S, L och V väljer bort delar av underlaget för att kunna rättfärdiga detta beslut.

Vi är inte förvånade att detta ogenomtänkta beslut blivit överklagat!

Moderaterna i kunskapsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan