Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: En likvärdig skola är en utopi så länge aktiebolag får härja fritt

Barn, elever och lärare har blivit en handelsvara, kunder på en marknad. Den fria etableringsrätten har också lett till att oseriösa aktörer etablerat friskolor däribland religiösa friskolor där utbildningens kvalitet kommit på undantag. Offren är våra elever, skriver Rebecca Roth, Lärarnas riksförbund.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det ska vara förbjudet för aktiebolag att bedriva skolverksamhet, skriver Rebecca Roth, Lärarnas riksförbund.

Bild: Arkivbild

Annons

I Sverige har vi en unik marknad för utbildning, med vinstdrivande aktiebolag som är offentligt finansierade. Det har man inte någon annanstans i världen.

De som lockas till aktiebolagsskolorna är barn till välutbildade föräldrar som vill att deras barn ska gå på skolor med hög status. Det leder till en kraftig skolsegregation och en förstärkning av den boendesegregation vi länge haft.

Annons

Med sållat elevurval kan skolan ha låg lärartäthet på grund av välfungerade elever. Det sänker resultaten och statusen i de kommunala skolorna genom elevsållningen eftersom de kommunala skolorna får de mer krävande och resursslukande eleverna.

Annons

Nu ska det sägas att det finns undantag, till exempel friskolor som enbart fokuserar på de mest resurskrävande elever. Men det är som sagt undantag.

Barn, elever och lärare har blivit en handelsvara, kunder på en marknad. Den fria etableringsrätten har också lett till att oseriösa aktörer etablerat friskolor däribland religiösa friskolor där utbildningens kvalitet kommit på undantag. Offren är våra elever.

Vinst är det viktigaste intresset i en aktiebolagsdriven skola har. Och vinst gör man. Skolkoncernen Academedia hade en vinst före skatt på 204 miljoner kronor under sista kvartalet förra året. Det kan jämföras med vinsten på 148 miljoner kronor motsvarande period året dessförinnan. En annan kommersiellt framgångsrik aktör är Internationella engelska skolan (IES), som redovisade en vinstökning på 20 procent i senaste rapporten. Samtidigt tjänar de behöriga lärarna på Internationella engelska skolan i genomsnitt cirka 3 000 kronor mindre i månaden än sina kommunala kollegor.

Vi i LR Stud vill att det ska vara förbjudet för aktiebolag att bedriva skolverksamhet. Vi ska ha en nationellt likvärdig kunskapsskola, och inget annat. Aktörer med vinstintresse hör inte hemma i våra skolor.

Rebecca Roth

ordförande Lärarnas riksförbunds studerandeförening

Annons

Annons

Till toppen av sidan