Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Tillsammans bygger vi hållbara samhällen

Vårt samhälle genomgår stora strukturförändringar och vi har betydande utmaningar framför oss i form av klimatförändringar, globala orättvisor och hot mot demokratin. Det är lätt att måla framtiden i svart, och ibland verkar de enkla svaren ha företräde. Tillsammans med andra vill därför Svenska kyrkan i Gävle skapa förutsättningar för att bygga ett hållbart samhälle, skriver Karin Sarja.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kyrkoherde Karin Sarja.

Bild: Arkivbild

Annons

Samhällen och människors villkor förändras oavbrutet. Vi som nu lever våra liv på jorden har helt andra förutsättningar än de som levde ett par generationer tidigare. Under själva förändringen är det inte helt lätt att förstå vad som händer. Långt senare, med hjälp av historisk forskning, ser man hur en utveckling faktiskt påverkat samhället i stort och smått.

Människors grundläggande behov är fortfarande desamma. Vi behöver ha till gång till rent vatten, frisk luft och näringsrik mat för att kunna leva. Och vi behöver tillhöra ett sammanhang, med kärlek och närhet till andra människor. Men vårt sätt att leva utifrån de grundläggande behoven förändras nu i hög takt.

Teknikutvecklingen går i rasande fart. Vi har på bara några generationer gått från jordbrukssamhälle och industrisamhälle till tjänstesamhällen. Utvecklingen fortsätter. Vissa forskare har uppskattat att hälften av alla arbeten i USA kommer att vara automatiserade i framtiden. Förr bodde många på landsbygden, nu lever de flesta i tätorter. Men det välstånd som tekniken skapar tycks sällan komma det stora flertalet till del. I stället uppstår nya problem.

Annons

Annons

Globaliseringen gör att flera ekonomier knyts ihop. Produktion flyttar och transporter ökar. Somliga är vinnare i förändringen medan andra hamnar efter. Nu ser vi dessutom hur miljö och klimat har påverkats av våra aktiviteter.

Detta förvärrar de konflikter som vi borde lösa och ökar det förtryck vi skulle förhindra. Vi fördelar jordens resurser på ett orättvist sätt, vilket gör att människor måste flytta och fly för att få ett drägligt liv.

Nu skulle man hoppas att samhällets olika aktörer tillsammans kunde beskriva det som sker och söka långsiktiga lösningar. Men i stället sker motsatsen allt oftare. Våra demokratiskt valda ledare sägs ha orsakat problemen.

Nytillkomna görs till syndabockar för den arbetslöshet som snarare har orsakats av globalisering och automatisering. Och i stället för att bereda plats för dem som framöver kan bli tvingade att fly till oss, när klimatet förändras, så talar allt fler om hur lagar och regler ska hålla människor borta.

I dag är det därför viktigare än någonsin att samarbetet breddas och samtalet fördjupas mellan så många aktörer i samhället som möjligt. Allt för att skapa ett hållbart samhälle och en tryggare framtid. Kyrkans roll har alltid varit att tala allvar och förmedla hopp. När vi hjälps åt att se världen som den är och tar hoten på allvar kan vi både beskriva vilken framtiden vi önskar och sträva åt det hållet.

Som ett litet, men för oss viktigt, steg på denna väg bjuder Svenska kyrkan i Gävle in till ett panelsamtal med ärkebiskopen och andra, under rubriken: ”Värderingar som diskriminerar – hur bygger vi ett hållbart alternativ?” Välkommen till Heliga Trefaldighets kyrka den 8 mars klockan 13.

Karin Sarja

kyrkoherde Svenska kyrkan i Gävle

Annons

Annons

Till toppen av sidan