Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Ja, utsläppen minskar kraftigt om vi använder biobränslen

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Biobränslen är bättre än fossila bränslen, skriver skribenterna.

Bild: TT

Annons

”Klimatintresserad miljövän” frågar om utsläppen av koldioxid minskar eller ökar om vi använder biobränslen i stället för fossila bränslen.

Det enkla, raka svaret är att utsläppen minskar. De minskar kraftigt.

Annons

Naturligtvis släpps det ut koldioxid genom skorstenen när man bränner biobränsle precis som när man bränner ett fossilt bränsle. Men skillnaden är att kolet i biobränslet har bundits in av trädet under några årtionden, medan det fossila kolet legat lagrat i underjorden under miljontals år. Det avverkade trädet ersätts också av ett nytt träd som binder in ny koldioxid.

Annons

Det ”gröna kolet” går i kretslopp och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären så länge skogen växer minst lika mycket som vi avverkar. I Sverige och de flesta andra länder ökar kolförrådet i skogarna samtidigt som vi använder mer biobränsle.

Det mesta av de biobränslen som förbrukas i Sverige är biprodukter som bark, spån och flis från sågverk och massabruk, eller hyggesrester från avverkningar, så kallad grot. Förr lade man barken på tipp där den ruttnade och gav utsläpp av metan och vattenförorening.

Om riset på hyggena inte tas tillvara som bränsle kommer det relativt snabbt att ruttna och brytas ner och nästan all biomassa omvandlas till koldioxid utan att ersätta något fossilt bränsle. Det är förstås bättre att ta vara på det bränsle som finns i skogen till låg kostnad och ersätta fossila bränslen.

Stora volymer skogsbränsle samlas i dag in i Gävle-Dala-regionen och fraktas med tåg till Stockholm där det ersätter den tidigare förbrukningen av fossilt kol. Klimatvinsten av detta är mycket stor. Dessutom ger det jobb och inkomster i regionen.

Gustav Melin

VD Svebio

Karin Perers

ordförande Mellanskog

Anders Egelrud

VD Stockholm Exergi

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan