Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Friskolor finns till för alla elever

Friskolor har funnits i över 30 år. I dag går nära 400 000 barn och elever i en friskola och antalet ökar varje år. 73 000 lärare, 17 procent av lärarkåren, arbetar i en friskola. När Rebecca Roth, ordförande i Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening, vill att friskolor som drivs av aktiebolag ska läggas ner, bör hon ha i åtanke att ett sådant beslut skulle få stora konsekvenser för både lärare och elever, skriver Veronica Rörsgård och Jens Eriksson, Academedia.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Friskolor finns till för alla elever, skriver debattörerna.

Bild: Eija Salminen

Annons

I en debattartikel är Rebecca Roth kritisk till att det finns friskolor som ägs av aktiebolag. Hon hävdar att de som lockas till friskolorna är barn till välutbildade föräldrar, något som enligt henne leder till en kraftig skolsegregation. I artikeln nämner hon bland annat Academedia. Det stämmer att vi är ett aktiebolag, men i övrigt känner vi inte igen oss i beskrivningen.

Annons

Annons

De problem kring likvärdighet som Roth lyfter, har sin bakgrund i ett politiskt misslyckande kring integration i utanförskapsområdena. Segregation är ett allvarligt samhällsproblem som har många orsaker. Att säga att segregationen beror på friskoleföretag är att kraftigt förenkla och blunda för alla andra utmaningar som finns i samhället.

Academedia har verksamhet i hela landet. En stor del av våra skolor är yrkesutbildningar där elever får möjlighet till utbildning, när de kanske inte passar in på annat håll. Vi tar emot elever av olika bakgrund och utmaningar i livet. Vi har fantastiska lärare som engagerar sig för att ge alla elever god utbildning utifrån elevernas egna förutsättningar. Roth är varmt välkommen att besöka någon av våra skolor. Då kommer hon troligen att träffa sina medlemmar, eftersom vi har många från LR i vår verksamhet.

När det gäller kritiken mot friskolor vill vi uppmärksamma Roth på att om man skulle lägga ner landets fristående skolor som drivs av aktiebolag skulle väldigt många elever bli utan skola och lärare bli utan jobb. Många av LR:s medlemmar arbetar i friskolor, så Roth vill alltså lägga ner skolor där förbundets egna medlemmar arbetar.

I stället för att debattera, låt oss samarbeta så vi kan ägna oss åt att leverera utbildning av högsta kvalitet.

Veronica Rörsgård

chef för Academedias förskolor

Jens Eriksson

chef för Academedias grundskolor och gymnasieskolor

Annons

Annons

Till toppen av sidan