Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Havsbaserad vindkraft – en av framtidens energikällor

En del debattörer är negativa till vindkraftsplanerna. De anser att miljön skadas och att förutsättningarna för ett rikt liv försämras i kraftverkens närhet. Sådan oro måste tas på allvar. Vi vill dock framhålla att de miljökonsekvensanalyser som gjort visar att vindkraften på de aktuella platserna tar nödvändiga hänsyn, skriver Centerpartiet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ann-Helen Persson, C.

Bild: Anne Sjödin

Annons

Vi måste bort från våra fossila energikällor. De är ändliga resurser som med sina utsläpp skadar vårt klimat. Samtidigt bygger vi ett samhälle som blir alltmer energiberoende. Datakommunikation och digitalisering kräver stora energimängder. Våra transportsystem elektrifieras alltmer. Visst kan vi göra energianvändningen mer effektiv, och att elektrifiera är faktiskt ofta att effektivisera, men det räcker inte hela vägen. Mer elproduktion kommer därför att behövas.

Den måste produceras klimatsmart och med stor hänsyn till miljön. Energin ska vara förnybar. Centerpartiet ser flera förnybara energikällor; vår viktiga vattenkraft, växtråvara från skog och åker, biogas från komposterbart avfall, solenergi och, inte minst vindkraft på land och till havs.

Annons

Utanför kusten vid Gävle och Söderhamn projekteras nu fler områden för vindkraftsparker. Det tycker Centerpartiet är bra, under förutsättning att tillräckliga hänsyn tas till människor och miljö. Vi är övertygande om att det går att kombinera dessa intressen med en hållbar energiproduktion.

Annons

En del debattörer är negativa till vindkraftsplanerna. De anser att miljön skadas och att förutsättningarna för ett rikt liv försämras i kraftverkens närhet. Sådan oro måste tas på allvar. Vi vill dock framhålla att de miljökonsekvensanalyser som gjort visar att vindkraften på de aktuella platserna tar nödvändiga hänsyn.

Vad är då rimligt? Det måste var och en bedöma utifrån sina egna värderingar. Centerpartiet anser att havsbaserad vindkraft har en viktig roll att fylla i vår energiförsörjning. Vi behöver effekten och vi behöver den nu.

De planerade vindkraftsparkerna kan stå klara att börja leverera elström om cirka tre år. Den nya kärnkraft som vissa förespråkar behöver åtminstone 20 innan den kan börja leverera och kostar mångdubbelt mer. Eleffekt finns i norra Sverige. Överföringskapacitet saknas.

Det är en lång process att få nödvändiga tillstånd att bygga ut vårt nationella kraftnät. Många boende längs kraftledningarna påverkas negativt. Att ha eleffekt nära är en viktig strategisk resurs för att utveckla näringsliv och skapa jobb.

Utifrån dessa perspektiv ser Centerpartiet att havsbaserad vindkraft är den bästa lösningen för att trygga vår framtida energiförsörjning. I Gävle och i resten av landet. Vi säger därför ja till vindkraftsetablering i havet utanför Gävle kommun. För miljön, klimatet, sysselsättningen och våra företag.

Centerpartiet

Rickard Nordin

riksdagsledamot, energipolitisk talesperson

Erik Holmestig

kommunalråd, Gävle

Ann-Helen Persson

ordförande Gävle Energi AB

Annons

Annons

Till toppen av sidan