Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Informera om luftföroreningarna så Gävleborna kan välja andra gator

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bil- och busstrafiken längs Södra Kungsgatan är intensiv jämfört med sidogatorna där luftföroreningarna rent logiskt är betydligt mindre, skriver Per-Olof Erickson.

Bild: Anders Eklind

Annons

Utsläpp av kväveoxider sker framförallt vid förbränningsprocesser, till exempel från motorer och energianläggningar. I luften omvandlas kvävemonoxid till kvävedioxid. Kvävedioxid har negativ effekter på luftvägarna, så som irritation och nedsatt lungfunktion. Personer med astma är särskilt utsatta.

Beträffande partiklarna virvlar de upp vid slitage av vägbanornas däck och bromsar. Grova partiklar ökar framförallt risken för luftvägssjukdomar. Höga halter kan orsaka hjärt-och kärlsjukdomar samt försämrad utveckling av lungfunktion hos barn.

Annons

Annons

På morgonen och eftermiddagen är halterna av kväveoxiderna och partiklarna som högst. Årsmedelvärdena i Gävle för båda luftföroreningarna är över miljömålen.

Bil- och busstrafiken längs Södra Kungsgatan är intensiv jämfört med sidogatorna där luftföroreningarna rent logiskt är betydligt mindre.

Det är viktigt att invånarna i Gävle får tydlig information om luftföroreningssituationen i realtid så man kan välja en annan gata för att undvika påverkan av skadliga ämnen i inandningsluften.

Med anledning av detta föreslår jag att luftmätaren på Södra Kungsgatan förses med en tydlig display som visar aktuell föroreningshalt.

Per-Olof Erickson

Naturskyddsföreningen i Gävle

Annons

Annons

Till toppen av sidan