Annons

Annons

Annons

Coronaviruset

Hur ska du tänka kring nya coronaviruset – här är smittskyddsläkarens svar på era frågor

Många ville passa på att ställa sina frågor till smittskyddsläkare Signar Mäkitalo, som chattade med läsarna på förmiddagen. Läs svaren här nedanför.

Text

Sprids corona via tex matvaror i butik? Kortterminaler?

Svar: Nej vi ser ingen smitta via matvaror. Inte heller någon smitta via kortterminaler. Rent allmänt rekommenderar vi god handhygien vilket tvätt med tvål och vatten är.

Ska man stanna hemma om man bara är lite förkyld och ont i halsen?? Men inte varit i någon riskzon eller varit i kontakt med någon som har coronaviruset?

Svar: Folkhälsomyndigheten har gått ut med att vi ska skydda de äldre och sjuka. I första hand så ska vi undvika att träffa dessa personer om vi har förkylningsbesvär. Sedan är det ju bra att inte sprida virus oavsett vad det heter i samhället även till de som inte är gamla och sjuka.

Annons

Hej. Hur nära är ett fungerande vaccin?

Annons

Svar: Tyvärr vet jag inte det. Är helt övertygad om att när man kommer på ett vaccin så kommer alla medier att informera om det direkt.

Är det aktuellt att screena personal som arbetar på äldreboende, inom hemtjänst och de inom Hälso- och sjukvård?

Svar: Vi arbetar med viss screening inom sjukvården på rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Då gäller det personer som är sjuka och vårdas på sjukhus utan att vi egentligen tror att de kan vara smittade i utlandet. Allt för att vi tidigt ska se om vi missar något i den ordinarie provtagningen.

Kan den som tillfrisknat en gång bli smittad igen?

Svar: Hej, vi vet inte ännu. Troligen blir man immun en period men vi vet inte hur länge.

Är alltid hosta med som ett symptom, eller är det något annat som är karaktäristiskt för sjukdomen? Om man t ex drabbas av snuva och halsont, men inte hosta, kan man då utesluta corona-virus?

Svar: Feber och hosta är det vanligaste men de kan vara lindriga. Halsont och snuva förekommer. Det går inte att utesluta coronavirus utan provtagning.

Ska man avboka planerade "onödiga" besök på hälsocentral, fysioterapeut mm?

Svar: Hej, "onödiga" besök känns ju rimligt att avstå ifrån. Du menar kanske besök som du själv inte är motiverad att genomföra. Då är det klokt att återkoppla till sjukvården så att de har samma syn.

Min dotter på 6 år blir riktigt dålig ofta precis denna tid på året med allergi och astma. Hon får svårt att andas och vi får ofta åka in till akuten med henne för att hon ska få hjälp. Hur hon kommer reagera på detta vill jag inte ens tänka på. Kan jag göra något i förebyggande syfte för att hjälpa henne? Jag vet att barn inte verkar reagera så stark, men hon gör ju det på ett helt vanligt virus. Jag skulle helst vilja stanna hemma med alla våra barn, men vi har ju skolplikten som jag måste ta hänsyn till.

Annons

Annons

Svar: Hej, det viktiga är ju att grundmedicineringen mot sjukdomen när optimal i det dagliga livet. Diskutera den med ordinarie läkare nu. All statistik som jag fått ta del av talar för att barn upp till 15 års ålder inte har blivit svårt sjuka i andra länder.

Ska åka till Mallorca i Maj med små barn bör jag avbeställa resan?

Svar: Hej, ja en svår fråga att råda om. I nuläget verkar det lugnt på Mallorca men hur det är i maj är det svårt att sia om. Följ UD,s framtida rekommendationer.

Om jag köper en dator eller en annan pryl som är gjord i Kina och har handhafts av person där som varit smittad, kan smittan överföras till mig.

Svar: Nej.

En bekant som jobbar åt ett större företag som nu har kallat till möte med 150 personer och många känner olust eftersom personer kommer från utsatta områden men är symptomfria och mötena/kursen är inte livsviktig (miljö utbildning) är det smart att ha en sådan utbildning nu i dessa tider? för många är rädda och vågar inte på tala detta. Skulle vara kul att höra vad expertisen säger.

Svar: Under förutsättning att alla som är inbjudna är friska och avstår deltagande om de har symtom och de som anordnar konferensen gör likadant så är risken för smittspridning rimligen obefintlig. Vad gäller om man ska ha konferenser eller inte så återkommer ju Folkhälsomyndigheten med rekommendationer framöver. Varje konferens anordnare får fundera igenom behovet och se till att alla är friska som deltar.

Om man har tagit influensa prov för Influensa A-virus PCR, Influensa B-virus PCR, RS-virus PCR och provet var negativt. Vet man då också att man inte har Corona Virus? Eller är det ett helt annat prov för Corona viruset?

Annons

Svar: Hej Tomas, det är ett annat prov för covid-19 sjukdomen.

Är det hög feber och hosta i symtomen på corona viruset ,eller är det nå mer symtom,och hur ska man veta om man har en vanlig influensa eller corona virus .det är ju samma symtom.

Annons

Svar: Symtomen varierar från milda till svåra. De flesta fallen i Sverige har varit milda. Det rör sig om feber också låggradig, torrhosta, muskel och ledvärk samt trötthet. Trötthet och matthet brukar ingå. Enstaka personer har haft diarre.

Myndigheten säger att människor med milda symptom ska begränsa sociala kontakter på arbetsplats och privat. Vad betyder det rent praktiskt? Ska vi stanna hemma från jobbet om vi hostar eller bara hålla avstånd till kollegor?

Svar: Bra fråga. I första hand ska vi undvika att riskera smitta äldre och sjuka. Ett avstånd om 2 meter har man bedömt vara säkert. I de regioner där man haft många fall så har man sett smittspridning till de allra närmaste exempelvis hushållskontakter men inte sett någon säker smittspridning på tåg och flyg. Vad gäller att avstå från att vara på arbetsplatsen så är det naturligtvis det som förhindrar smitta helt och detta måste man hantera på ett klokt sätt på de olika arbetsplatserna. Arbete hemifrån i den mån kan åstadkomma det är ju bra.

Ska man undvika att köpa varor från Kina, Italien, Iran?

Svar: Nej, man behöver inte undvika det.

Vad är det som gäller egentligen? Smittar det bara vid symtom eller smittar det även innan?

Svar: Den information vi har är att den stora viktiga smittan kommer från personer som har symtom. Ofta behövs nära kontakt och i de smittspårningar vi fått information om så är det hushållskontakter och andra mycket nära relationer som smittas. Det går ju inte helt att utesluta att en symtomfri bärare i svalg skulle kunna smitta vid en intim relation men det är inget som man menar orsakar de stora snabba smittspridningarna som exempelvis skett i Italien.

Annons

En högriskperson som jobbar med personer, ska hen stanna hemma?

Svar: Hej, jag utgår från att din fråga gäller en äldre person som har en grundsjukdom som hjärtfel eller liknande. I så fall är det som för alla andra att undvika folk som hostar, nyser och är sjuka.

Annons

Vad ska man tänka på om man ska till Hälsocentralen eller till sjukhus,eller en mataffär där det är folk i rörelse.

Svar: Undvik att interagera med andra personer på nära håll om du är förkyld. Undvika andra personer som hostar och nyser. Tvätta händerna med tvål och vatten så att din handhygien är optimal. Tvätta händerna när du kommer hem.

Har tid på kirurgen inom ett par dagar, är hjärt o kärlsjuk plus diabetes!! Hur ska jag tänka där, är inte så sugen på att dra på mig nåt mer..

Svar: Sjukvården arbetar intensivt med att undvika smitta mellan patienter och personal.

Vi har en som hostar på jobbet som varit i utlandet nyligen, inte högriskområde. Ska hen isolera sig hemma och testas?

Svar: Vid symtom efter utlandsvistelse till vissa områden/ länder så uppmanas man att ringa 1177 för bedömning. Därefter får man råd om vad som behöver göras. Ja sedan är ju rekommendationen att om man är sjuk så ska man stanna hemma även om man inte ska provtas.

Har astma o högt blodtryck, ska åka till Spanien ett par månader. Ska jag stanna hemma... o snälla ge ett råd . Alla säger olika o att man ska utgå från sig själv, men hur då ?

Svar: Hej, det verkar som om du är orolig. Tänk utifrån några aspekter. Finns det risk att covid-19 sprids i det land du vill besöka så att sjukvården blir belastad och du inte kan få hjälp för en sjukdom. Kan det finnas risk för att du kommer att hamna i karantän i ett annat land? Hör du till gruppen äldre med sjukdomar som kan liv svårt sjuk. Ta beslut när du hanterat de frågorna. Se också framöver på vad UD rekommenderar.

Annons

Vår familj kom hem från resa i måndagskväll. Både jag och min make blev dålig på morgonen då vi lämnade landet vi varit i. värk i kropp och knopp. Torrhosta, sårigt bröst. Min man har feber till och från men inte jag men däremot har jag väldig muskelvärk och matthetskänsla till och från. Vår son är symtomfri men ej vår dotter. Min man är däckad och hemma fr jobbet. Jag däremot känner mig ändå ok. Vi har provat ringa 1177 men svårt att komma fram. Är det nödvändigt eller ska vi bara hålla oss hemma? och hur ska vi tänka kring vår son? Han har en tid på ett sjukhus idag( pga ett annat ärende) kan han gå dit? Kan han vara med sin kompis som har hjärtfel?

Annons

Svar: I Gävleborg är vi ännu inte så belastade som i Stockholm. Ring till 1177 och sök inte sjukvården innan ni fått svar ifall ni inte blir akut sjuka. När det gäller symtomfria så räknar man inte med smittrisk. Ni kan väl samtala med föräldrarna så kan ni komma överens om vad som känns bra för alla parter.

Hej, hur ska man tänka om resa till Stockholm i helgen? Resan sker p g a släktträff i privatbostad och eventuellt kommer några av deltagarna (småbarn och deras föräldrar som bor i Stockholm) att vara lindrigt förkylda.

Svar: Ja det är ju så att de förkylda får ju fundera över hur de ska hantera rekommendationerna och du får ju fundera över hur du ser på det. Det viktigaste är i alla fall att man inte utsätter äldre med grundsjukdomar för smittrisk oavsett vilket smitta det rör sig om.

Hur orolig ska jag vara över mina föräldrar som är 80 år, men friska i övrigt? klarar de av viruset då troligen? De undviker folksamlingar och träffar inte andra just nu.

Svar: Hej Ann, Bra att äldre undviker folksamlingar och förkylda personer. Det är de äldre med grundsjukdomar som löper störst risk för svår sjukdom men även äldre utan grundsjukdomar.

Annons

Hur drabbar corona gravida? Är vi en riskgrupp?

Svar: Hej vi har inte sett att gravida är en riskgrupp för svår sjukdom i den information som kommit från Kina.

Bör man skippa dansmaran i Gävle nu i mars? (3 dagars dans med folk från olika städer)

Svar: Bra fråga men jag måste passa ibland. Det viktiga är ju att förkylda inte kommer på samlingar så långe inte Folkhälsomyndigheten ger andra rekommendationer.

Har en planerad resa en vecka till Bad Gastein nu på lördag. Bör vi avstå med tanke på närheten till Tyrolen.

Svar: Det finns ingen reseavrådan till Österrike enbart en rekommendation att behöva provtas om man insjuknar i luftvägssymtom inom 14 dagar efter att man återkommer. Om samma sak kommer att gälla Bad Gastain om 1 vecka är svårt att sia om.

Annons

Borde vi stänga ner skolor? Erfarenheten är att efter varje lov så brukar det ta ca 14 dagar innan barnen kommer hem med någon form av förkylning. I år borde inte vara ett undantag.

Svar: Folkhälsomyndigheten gör fortlöpande bedömningar om vilka åtgärder som är värdefulla för att minska smittspridningen. Hittills har deras bedömning varit att skolstängning inte är indicerad.

Jag har levt i föreställningen att symptomen på Corona är hög feber och rethosta. Men kända läkaren Agnes Vold skriver nu på Twitter att man vanligen vid smitta mest könner sig lite ”ruggig”, lätt huvudvärk och i värk i kroppen, kanske feber och rethosta som kommer efter något eller några dygn. För många blir det inte mer än så. Vad säger du? Vid vilka symptom ska man tänka på sig själv som potentiell smittbärare? För att skydda andra? Detta känns väldigt oklart i specialisternas information hittills. Kände mig t ex själv smårisig enligt ovan några dagar kring helgen men kopplade det inte alls till Corona utifrån vad jag hade läst om sjukdomen.

Annons

Svar: Symtomen kan vara mycket lindriga, sjukdomskänsla "ruggighet", värk i kroppen. torrhosta och feber även låggradig är vanliga symtom. Det räcker för personer som varit i de utpekade områdena för att vi ska ta prov i nuläget i Gävleborg.

När kan vi förvänta oss att se en eskalering av antalet bekräftade smitta som man kunnat se i andra länder?

Svar: Hej, går inte att svar på din fråga på ett bra sätt annat än att vi i hela Smittskydds och infektionsSverige följer det hela kontinuerligt.

Hur bedöms smittorisken vara på tåg o större tågcentraler i Sverige, ex Göteborg o Stockholm?

Svar: Hej, enligt uppgifter från de regioner som har många fall så har smittspridning skett i hemmiljö och vid nära kontakter med andra personer. Tåg, flyg och liknande har inte visat sig innebära några större smittrisker så vitt man kommit fram till hittills.

Kan jag bära på smittan utan att få symptom? Alltså vara en smittspridare.

Annons

Svar: Hej, vi räknar inte med att en symtomfri bärare av virus är en smittkälla i befolkningen.

Sitter med i en styrelse för en friskola i Gävle .Undrar hur vi ska göra med elever som varit på utlandsresa?

Svar: Hej, föreslår att ni så långt möjligt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hej! Vill börja säga att ni gör ett fint jobb inom landstinget. Hur ser ni på gövlesjukhus på infektion, IVA? Har ni resurser om det skulle komma in många patienter vet att IVA inte har så många platser.

Svar: Hej. Sjukvården arbetar med prioriteringar så att man ska kunna hantera de som behöver sjukvård. Vårt smittskyddsarbete är ett led i att försöka minska risken för många sjuka som behöver inneliggande vård. Det är därför vi vill att man ska undvika att smitta äldre personer med alla virus inklusive covid-19.

Annons

Hej! Jag är en man i 35-årsåldern som har en resa till Paris inbokad 16-20 april. I det läge som är nu, hade du avrått från att ge sig iväg? I hur pass stor utsträckning bör man tänka på sin omgivning inför en resa till Paris?

Svar: Hej. Just nu är det en osäker situation i världen vad gäller smittspridning. I Italien skedde smittspridningen snabbt. I Frankrike har den ökat sista dagarna. Som tidigare så tycker jag att man ska fundera över några frågeställningar innan man åker ut.

1. Finns det risk för att sjukvården i det land jag åker till blir överbelastad så jag inte kan få sjukvård om jag behöver det?

2. Finns det risk för att jag sätts i karantän om jag åker till ett annat land?

3. Hur viktig är min resa?

4. Är jag äldre med grundsjukdom som gör att jag kan råka ut för en svårare sjukdom ifall jag smittas av coronaviruset.

5. Följ UD s råd.

Ta beslut därefter.

TV: Se regeringens presskonferens i spelaren nedan

Inbäddat innehåll

Har du frågor kring coronavirus? Nu finns chansen att ställa dem direkt till länets främste expert på området, smittskyddsläkare Signar Mäkitalo. Han kommer att vara tillgänglig och svara direkt under onsdag klockan 10-11 i en chatt här.

Bild: Annakarin Björnström

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan