Annons

Annons

Insändare
Insändare: Därför är kärnkraft bättre än både solenergi och vindkraft

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Forsmarks kärnkraftverk.

Bild: TT

Annons

När jag läser i en rikstidning om Sveriges och främst Gävles energiförsörjning, kan man ju undra var Gävles politiker fått sina råd ifrån. Att ersätta kärnkraft med vindkraft kostar stora summor och medför betydande miljökonsekvenser.

Jag vill försöka att snabbsammanfatta vad kunniga tekniker anser och som politikerna antingen slår ifrån sig som fantasier eller som helt enkelt något som de inte satt sig in eller förstått.

Energiöverenskommelsen stakar ut en ny väg för det svenska elsystemet utan konsekvensanalys, behovsanalys, sen saknas vissa funktionskrav rörande flera faktorer, samt miljökrav och alternativa lösningar.

Omställningen motiveras med luddiga formuleringar och begreppen är odefinierade. Livscykelanalyser över miljö och ekonomi visar tvärtom att i förhållande till kärnkraft ger vindkraft ökade koldioxidutsläpp, kraftigt ökad användning av icke förnybara resurser samt avsevärt ökande totala elkostnader. En trolig underskattning eftersom vindkraftverkens verkliga livslängd visar sig vara betydligt kortare än kalkylvärdena 20-25 år. Stora miljökonsekvenser för den stora ombyggnad av hela elsystemet när det blåser mycket.

Annons

Annons

Ett elsystem baserat på stor andel solsolenergi och vindkraft är inte är inte långsiktigt hållbart. EROI (energi return on investment) där kravet för ett svenskt samhälle är minst sju, det vill säga kraftverket ska generera under dess livstid sju gånger mer el än vad som går åt för dess tillverkning och avveckling. Solenergi ger endast 1,6, vindkraft fyra medan kärnkraft ligger runt 75. Vindkraft i Norrland kan försämra ytterligare, där behoven saknas. Långa transportsträckor söderut medför förluster och negativa miljökonsekvenser.

Vindkraft kräver stora ytor på land och även nya vägar och kraftledningsgator, som påverkar befolkning, livsmiljö, fåglar och djur; det blir bullerstörningar med infraljud flera mil bort. Över hela landet protesterar människor och många upplever att rättsystemet sätts ur spel för att underlätta för vindkraft.

Kärnkraft avvecklas inte av miljö- eller ekonomiska skäl. Politikerna har agerat för att kärnkraft görs olönsamt genom straffskatter, förbud använda spillvärme, strypa forskningsmedel,planeringsförbud med mera. Samtidigt har solenergi och vindkraft fått stora subventioner (elcertifikat), forsknings-och demonstrationsmedel med offentliga medel och en massiv marknadsföring med offentliga medel.

Annons

Kärnkraft på 60 TW-timmar, byggt på tio år, har varit extremt lönsam för staten och svenska samhället. Värdet av anläggningarna med lång livslängd undervärderas kraftigt.

Annons

Det hävdas att vindkraftsutbyggnad sänker elpriset och en följd att mata in subventionerad el på en övermättad marknad. Däremot sjunker inte elanvändarnas kostnader, tvärtom har elkostnaderna ökat kraftigt. Mycket på grund av skatter men mest genom certifikat och ökade nätkostnader (som vindkraft inte betalar).

Sverige har gått från en av världens lägsta totala elkostnader till att närma sig Europatoppen. Vindkraftsländerna Danmark och Tyskland har Europas högsta elkostnader och mycket stora koldioxidutsläpp från sin elproduktion. Frankrike har elkostnader som är mindre än hälften av Tysklands och en bråkdel av Tysklands koldioxidutsläpp. Ju mer vindkraft desto sämre blir dess ekonomi och desto större blir de negativa miljökonsekvenserna!

Kärnkraft har en helt annan funktionalitet än solenergi och vindkraft. Den kan leverera energi på rätt plats och i rätt tid samt producera och konsumera reaktiv effekt och bidra till stabilisering av elnätet. Inget av detta klarar vindkraft.

För att ersätta kärnkraft med vindkraft energimässigt krävs tre gånger så hög installerad effekt, ett nytt elsystem samt ny balanskraft och/eller lagring. Allt detta kostar stora summor och det medför betydande negativa miljökonsekvenser.

Annons

Håkan Lidström

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy