Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Prata med de närmaste berörda i stället för att riskera proteststormar

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

En skiss över det nya kulturhuset.

Annons

Synpunkter på Söder 14:5 m fl, kvarteret Gefle Vapen. Detaljplan för kultur- och bildningscenter

Bakgrund: I mars 2015 var det möte om förslaget om en skyskrapa omedelbart öster om Gamla Gefle. Inbjudna var fastighetsägare i den berörda stadsdelen och representanter för 34 handikapporganisationer med verksamhet i Tullbomsgården, en byggnad helt anpassad efter deras skiftande behov. Gården, unik i Sverige, tillkom 1970 med donationsmedel. Den servar 7 000 personer och är många brukares andra hem.

Mötet samlade mycket folk. Kommunala tjänstemän och politiker inom bygg- och miljösektorn var inbjudare. De hade valt Förvaltningshusets entréhall som möteslokal.

– Var är hörselslingan? undrade en hörselskadad.

Annons

Det fanns ingen hörselslinga.

– Var ska vi sitta? undrade rörelsehindrade, synskadade, reumatiker med flera, liksom 70-80-åringar ur olika kategorier.

Annons

Sittplatser saknades. Besökarna förutsattes dels stå, dels cirkulera. Med ytterkläderna på. Mötet visade sig ta en och en halv timme.

Resoluta gäster hämtade soffor och stolar i angränsande utrymmen, så att de mest behövande hade en sittplats. Rockar och jackor travades i berg på receptionsdisken.

Byråkraternas uppenbara okunnighet om Tullbomsgården och bristande förståelse för en annan verklighet och kultur än sin egen mildrade knappast de upprörda känslor, som skyskrapeidén redan tidigare väckt. Rätt försåtligt insmuget i planbeskrivningen från den kommunala samhällsbyggnadsenheten stod det att Tullbomsgården gärna kunde rivas för att ge plats åt åtta radhus. 

Det blev ingen skyskrapa omedelbart öster om Gamla Gefle. Förslaget, som kommunen utan invändningar låtit den tänkta entreprenören utarbeta och bekosta, drogs tillbaka när kritiken blev massiv.

Nuläget: Stadsdelen Gamla Gefle är stadens äldsta bevarade bebyggelse ”på rot”, en motsvarighet exempelvis till Gamla stan i Stockholm och – till skillnad exempelvis från Gamla Linköping – inte en samling äldre hus som flyttats ihop på en åker utanför staden.

I den kommunala texten antyds en medvetenhet om detta, där det står att ”bebyggelsen inom planområdet ska samspela väl med platsens kulturhistoriska värden”. Gamla Gefle ligger förstås inte i, utan direkt intill, planområdet. Vidare finns en mening om ”särskild hänsyn mot Gamla Gävles bebyggelse”. (Stadsdelens namn är inte bara här utan genomgående felstavat.)

Annons

Annons

Dagens stadsbibliotek ”vänder ryggen” åt Petregatan och de fastigheter som utgör en del av Gamla Gefles västgräns. Det innebär bland annat att en del av bibliotekets mark är obebyggd, en parkeringsplats.

Självklart är det lockande att använda denna yta, när man vill göra biblioteket större. Men ingenstans i den 35-sidiga detaljplanen står det något om konsekvenserna för de närmaste Gamla Gefle-grannarna, av vilka några riskerar att framöver ha sin fastighet i permanent skugga.

Gävles landskapsarkitekt, två exploateringsprojektledare, trafikplanerare, planarkitekt, kommunantikvarie, stadsarkitekt, miljöutredare, Livsmiljö Gävle-planchef och -planingenjör har varit involverade i planförslaget.

Ingen har uppenbarligen insett behovet av en sol- och skuggstudie som avser olika delar av året, något som tidigare varit en självklar del av liknande planförslag. Hur blir det med två våningars höjd på tillbyggnaden, hur blir det med fyra? Varken ansvariga tjänstemän eller politiker har tidigt tagit kontakt med berörda grannar.

Slutsats: Gör inte om misstaget med skyskrapan! Kolla – i samråd med de närmast berörda – skuggningen mot Petregatan från den tänkta byggnaden, innan byggnaden redan står där! Corona-isoleringen ska gå över, vi kan mötas igen.

Prata ihop er med människorna som bor där i stället för att riskera proteststormar och sänkt kommunalt anseende! Det gäller förstås generellt, inte bara för kvarteret Gefle Vapen.

Och ett litet tillägg: När i framtiden en ny byggnad står där, med stadsbiblioteket som en av flera kulturinstitutioner under samma tak, kalla den inte något så byråkratiskt som kultur- och bildningscentrum! Ge den ett namn som lyfter!

Barbro Sollbe

Fotnot: I morgon, den 27 april går tiden ut för att lämna synpunkter.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan