Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Möjligheten att påverka kultur- och bildningscentret är inte stängd än

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Jörgen Edsvik, S.

Bild: Anna Höglund

Annons

Barbro Sollbe skriver i Gefle Dagblad om processen att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Gefle Vapen där det nya kultur- och bildningscentret med stadsbibliotek är tänkt att byggas.

Vi är glada att få möjligheten att beskriva arbetet nu och framöver gällande att inhämta synpunkter från närboende och allmänhet om förslaget till ny detaljplan. Det nya kultur- och bildningscentret kommer att bli ett viktigt landmärke i staden där norr och söder möts vid Gavleån.

Dess innehåll ska göra den till en attraktiv mötesplats för såväl barnfamiljen, ungdomen som pensionären. Gävlebor i alla åldrar helt enkelt. En utgångspunkt för byggnaden är att den ska utformas för att upplevas inbjudande utan en tydlig baksida.

Annons

Annons

Utifrån närheten till Gamla Gefle ger också nybyggnationen möjlighet att skapa en bättre övergång än i dag mellan storskaliga och småskaliga kvarter på platsen.

Det finns två skeden i processen med att ta fram en ny detaljplan där närboende och allmänheten kan påverka innehållet och skicka in sina synpunkter. I det första samrådsskedet som pågått fram till 27/4 har närboende och allmänhet under en månad kunnat ta del av förslaget och skicka in sina åsikter.

Tjänstepersoner har även haft särskilda möten enskilt med fastighetsägare där det efterfrågats. Nu kommer kommunen att arbeta vidare utifrån de synpunkter som har inkommit. I juni kommer detaljplaneförslaget ut för granskning som då kan vara omarbetat efter de åsikter som kommunen fått.

Det kan också innebära att fler olika studier kommer att genomföras, till exempel en sol- och skuggstudie som efterfrågas av Sollbe. I juni kommer det åter vara möjligt att tycka till om innehållet i detaljplanen.

Vi ser också behov av att göra ytterligare insatser för att inhämta synpunkter och åsikter från närboende som inbjuder till dialog med både tjänstepersoner och oss politiker.

Vi kommer därför framöver att genomföra någon annan form av uppsökande aktivitet från kommunens sida som kan ske enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Samrådsperioden som avslutades i dagarna förlängdes med en vecka för att öka tiden för samråd när det blivit omöjligt att arrangera större fysiska möten på grund av covid-19.

Annons

Det nya kultur- och bildningscentret är av stort allmänt intresse och möjligheten att påverka ska genomsyra hela processen. Under hösten 2019 genomfördes 9 medborgardialoger för att få in Gävlebornas önskemål och åsikter där vi fick in över 500 idéer.

Annons

Vi vill tacka Barbro Sollbe för hennes synpunkter och engagemang i att påminna om vikten av dialog om kultur- och bildningscentret. Men vi vill också vara tydliga med att möjligheten att påverka inte stängs för att samrådsskedet avslutas, och vi hoppas att många engagerar sig också i nästa skede då detaljplanen kommer ut på granskning.

Den politiska referensgruppen för nytt kultur- och bildningscenter

Jörgen Edsvik, S, kommunalråd, Daniel Olsson, S, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Helene Börjesson, MP, kultur- och fritidsnämndens ordförande, Kjell Helling, L, vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden, Christoffer Rogsberg, S, vice ordförande kultur- och fritidsnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan