Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Det måste gå att tänka först och avverka sen

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Hade det inte varit bättre med ett högre staket? undrar skribenten.

Bild: Camilla Dal

Annons

Svar till Roger Bergel angående avverkningen på Gamla kyrkogården i Gävle: Tack för svar.

Jag kontaktade länsstyrelsen, enligt dem har de ingenting med detta att göra, avverkningen faller inte inom deras ansvarsområde. Ändå hänvisar Svenska kyrkan till deras godkännande.

Annons

Annons

Jag vände mig till Gävle kommun som svarade att Svenska kyrkan kontaktade dem 2017 för en dialog om gallring av den gröna ridån. Dialogen ska ha mynnat i att gallringen skulle ske stegvis under en följd av år. Så skedde inte, tvärtom valde Svenska kyrkan att avverka allt i ett svep.

En märklighet i sammanhanget är att länsstyrelsen menar att träden inte stod på kyrkogårdsmark, medan Gävle kommun menar att de gjorde det. Båda påståendena används för att visa att man inte haft makt att påverka skövlingen.

Nu läser jag att grönskan ska växa upp så fort vårvärmen visar sig och göra platsen lummig igen, men eftersom man kalhuggit ett stort område på ett sätt som kommer att påverka platsen i åratal krävs i så fall mirakel. Om platsen dominerades av kala stammar undrar jag hur växtligheten då kunde upplevas som en grön vägg, som bäddade in och skyddade?

Svenska kyrkan har på sin facebooksida förklarat att en orsak till avverkningen är att man vill förhindra ett frekvent, oönskat spring över kyrkogården till badet, då detta varit störande vid begravningar. Om levande människor är ett problem för Svenska kyrkan undrar jag om man försökt ha en dialog med badgästerna samt om det inte varit bättre ur miljösynpunkt att sätta upp ett högre plank eller staket och spara en del av växtligheten.

Annons

Det kommer att dröja innan växter åter skyddar bad och kyrkogård, med ökad risk för störningar i form av ljud och insyn vid begravningar. Olika intressen tycks stå mot varandra och någon logik är svår att se.

Annons

Vad träd och buskar betyder för andra arter än människan och för miljö och klimat saknar inte heller betydelse. Det borde ha gått att nå en kompromiss, för allas bästa. Den kultur som uppenbart finns i Gävle, där skötsel av grönområden ofta är lika med brutal avverkning måste förändras. Det måste gå att tänka först och avverka sen.

Camilla Dal

Annons

Annons

Till toppen av sidan