Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Det handlar mer om att återställa miljön än en egentlig förändring

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Stubbarna efter de avverkade lindarna.

Bild: Camilla Dal

Annons

Replik till Camilla Dal: Den 6 mars 2019 ansökte Kyrkogårdsenheten om tillstånd att ta ner lindar vid Gamla kyrkogården i Gävle. Den 8 april 2019 beviljades tillstånd att ta ner träden. Samtidigt ansökte Svenska kyrkan i Gävle om tillstånd att sätta upp ett nätstängsel, något som också beviljades den 8 april.

Annons

Begravningsplatser är skyddade av kulturmiljölagen, kyrkogårdarna 4 kap. Det betyder att alla förändringar kräver tillstånd av länsstyrelsen, eftersom det är den myndigheten som är tillsynsmyndighet.

För ungefär 40 år sedan planterade Svenska kyrkan i Gävle lindarna som ett buskage på kyrkogården. Syftet med dessa buskar var att de skulle fungera som insynsskydd mot kyrkogården.

Annons

De har tyvärr under många år tillåtits växa upp för mycket och blivit mer av småträd än det friväxande buskage som det var tänkt från början. Lindarna konkurrerade med ekarna som finns planterade i området och lindarna skuggar även kyrkogården för mycket. Att ta ner lindarna handlar alltså mer om ett återställande av en ursprunglig miljö än en egentlig förändring.

Gallringen var tänkt att ske stegvis. Planen var att i första fasen fälla den bakre raden i det förvuxna lindbuskaget och ta ner den främre raden i ett senare skede. Det var dock inte praktiskt möjligt att göra fullt ut, därför togs fler lindar ner samtidigt, något som naturligtvis skedde i dialog med länsstyrelsen, eftersom det är ett lagkrav.

Att människor kan njuta av natur och bad i de centrala delarna av staden är väldigt fint, men sedan badet anlades för några år sedan är det många badgäster som genar över gravarna och genom växtligheten på kyrkogården när de är på väg till badet.

Tyvärr har de dessutom ofta varit väldigt högljudda och det har också hänt att detta skett under en begravningsceremoni, vilket stör levande människors avsked. En begravning kan inte gå i repris.

Annons

Till en kyrkogård söker sig många människor för en stilla stund vid sina nära och käras gravplatser. När lindarna fick växa fritt under många år öppnade det upp för möjligheten till spring mellan de kala stammarna. Under den perioden anlade kommunen badplatsen och utegymmet. Hade buskarna funnits kvar hade springet troligtvis inte funnits. Därför finns det nu ett behov av ett stängsel.

Roger Bergel

kyrkogårdschef, Svenska kyrkan i Gävle

Annons

Annons

Till toppen av sidan