Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Lagen ska vara lika för alla – säg nej till Vattenfall

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Kari Littmarck-Sahlin.

Bild: Anders Eklind

Annons

Gävle och Sandvikens kommun har sålt mark i Ersbo, Stackbo och Tuna till Microsoft för serverhallar.

Vattenfall har lovat att dom kan förse Microsoft med den stora mängd el som krävs för driften av serverhallarna.

För att det inte ska bli avbrott i el-leveransen behöver Vattenfall nu bygga en transformatorstation vid Ängsberg på vår vattentäkt Valboåsen. För driften av transformatorstationen krävs 220 000 liter miljöfarlig olja.

Annons

Annons

Våra lagar som skyddar vårt vatten förbjuder hantering av mer än 250 liter olja vid och på en vattentäkt. Valboåsen är klassad som riksintresse för vår dricksvattenförsörjning.

Vattenfall har sökt dispens för att få bygga transformatorstationen Ängsberg ändå.

Länsstyrelsen, Gästrike Vatten och livsmiljö Gävle sa alla nej till dispens redan i november och december med omfattande utredningar, motiveringar och hänvisning till lagarna som skyddar vattnet.

Vattenfall har nu kommit in med en ny mer detaljerad ansökan, Gästrike Vatten och miljöchefen och miljöinspektören på livsmiljö Gävle säger fortfarande nej.

När samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens politiker ombeds att yttra sig som remiss till länsstyrelsen, går de emot Gästrike Vatten, sina egna tjänstemän och våra lagar som skyddar vårt vatten och säger ett enkelt ja till dispensen av näringslivspolitiska skäl. Trots att det finns ett alternativ för placeringen av transformatorstationen.

Vi kräver att lagen ska vara lika för alla.

Ingen dispens till Vattenfall/Microsoft för hantering av 220 000 liter olja där det råder förbud att hantera mer än 250 liter.

Länsstyrelsens, Gästrike Vatten och Gävle livsmiljös nej till dispens ska gälla!

Kari Littmarck-Sahlin

Annons

för Omställning Gävle

Björn Marklund

Kristina Öhrman

Yvonne Wejbro

Daniel Ringström

Bo Hagstedt

Hugo Minell

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan