Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Transformatorstationen: Samhällsbyggnadsnämnden kräver extrema skyddsåtgärder

Alternativet till transformatorstationen som inte belysts lika tydligt i debatten, är inte heller oproblematiskt sett till att skydda vattentäkten. Det skulle tvärtom kunna innebära större risker, skriver Daniel Olsson, S.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Daniel Olsson, S.

Bild: Joel Bäckström

Annons

Gävle kommun har genom bland annat samhällsbyggnadsnämnden lämnat in yttranden till länsstyrelsen Gävleborg med anledning av att Vattenfall vill bygga en transformatorstation i anslutning till befintlig kraftstation och Microsofts nya anläggning i Stackbo. Skälet för dem är att minska sårbarheten då det till serverhallar krävs oberoende elsystem som ska säkra upp vid ett elbortfall.

Det är viktigt att understryka att det inte är samhällsbyggnadsnämnden eller jag som ordförande som tar beslutet om transformatorstationen får byggas eller inte, det är länsstyrelsen. Jag har heller inte drivit på för att den ska byggas, utan jag har tillsammans med min nämnd svarat på ett yttrande. När frågan sedan ska beslutas av länsstyrelsen gör de den helhetsbedömning som många efterfrågar utifrån alla remissyttranden som inkommit.

Annons

Annons

Jag ser ett behov av att tydliggöra fakta som ligger till grund för Samhällsbyggnadsnämndens yttrande och de olika alternativ till lösningar som finns.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade med bred majoritet den 25 mars om ett yttrande. Yttrandet lyfter att byggandet av en transformatorstation inte är riskfritt. Samhällsbyggnadsnämnden anser att det inte går att bygga transformatorstationen på platsen om inte betydande försikthetsåtgärder vidtas.

Det vill säga, vi säger alltså inte odelat ja till byggnationen. Går det inte att vidta betydande försiktighetsåtgärder runt stationen så anser nämnden därmed att det inte är lämpligt att bygga den. Om det är möjligt att genomföra är upp till länsstyrelsen att slutligen avgöra. Om inte transformatorstationen kan byggas på denna plats kan en annan plats bli aktuell.

Alternativet till transformatorstationen som inte belysts lika tydligt i debatten, är inte heller oproblematiskt sett till att skydda vattentäkten. Det skulle tvärtom kunna innebära större risker.

Ett mycket stort antal dieselgeneratorer skulle behöva sättas upp på platsen permanent, där varje generator får innehålla upp till 250 liter diesel. Dessa dieselgeneratorer har inte alls samma säkerhet runt omkring sig och dessutom krävs inte samma typ av prövning av dem.

Det betyder alltså att alternativet innebär betydligt svagare säkerhetsåtgärder för att skydda vår vattentäkt. Risken vid läckage riskerar bli större, säkerhetsåtgärderna färre och den totala miljö- och klimateffekten sannolikt högre med tanke på koldioxidutsläppen dessa medför.

Annons

I en dieselgenerator används dieseln som bränsle för att skapa el medan oljan i en transformatorstation används som isolervätska. Dieselgeneratorerna kräver därför dessutom att transporter av stora mängder diesel sker över vattenskyddsområdet.

Annons

Vattenfall uppger att den mängd diesel som i så fall kommer behöva transporteras över vår vattentäkt överstiger den mängd olja som transformatorstationen skulle innehålla. Säkerheten kring dessa transporter är inte ens i närheten av de möjliga säkerhetsåtgärder som kan finnas runt en transformatorstation. Att minska och fasa ut behovet av diesel är för mig och nämnden dessutom en viktig klimatinsats.

Vårt dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en helt grundläggande samhällsfunktion. Vattentäkten är därför helt avgörande att skydda. Det gäller oavsett vilken aktör som bedriver verksamhet på vattentäkten.

När bedömningar görs kring vilken typ av verksamhet som kan bedrivas på vattentäkten eller vilka skyddsåtgärder som bör och kan vidtas vägs också in var på vattentäkten som verksamheten bedrivs eller ska bedrivas.

Transformatorstationen skulle byggas inom den så kallade sekundära skyddszonen, medan ett annat fall som lyfts upp i media i dagarna har legat i den primära skyddszonen för vår vattentäkt, det vill säga på betydligt känsligare område. Vattentäkten är olika känslig på olika platser, vilket gör att varje plats måste prövas enskilt.

Med alla tillgängliga fakta om konkreta alternativ på bordet, är bedömningen från nämnden att transformatorstationen är bättre ur både miljösynpunkt och för skyddandet av vattentäkten, men då förutsatt att betydande försiktighetsåtgärder vidtas för vår vattentäkt.

Annons

Detta ska ställas mot ett alternativ där skyddsåtgärderna blir mindre kraftfulla och därmed riskerna större, där den negativa effekten på klimatet blir större och där vi inte kan fasa ut vårt beroende av diesel lika snabbt. Med dessa fakta fattade jag och nämnden vårt beslut.

Nu är det upp till länsstyrelsen att göra den sammanvägda bedömningen utifrån alla remissvar som inlämnats.

Daniel Olsson, S

samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy