Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Vid Utposten 1 har vår släkt fiskat i mer än 170 år - är det här slutet?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Magnus, Lars-Göran och Dennis Bergman är oroliga för sitt framtida fiske.

Bild: Amelia Mauritzon

Annons

Under minst sju generationer har vår släkt, Bergman, bedrivit yrkesfiske längs Gävlekusten.

I dag utgör vi några av de få kvarvarande yrkesfiskarna, jämfört med när våra förfäder påbörjade sitt fiske i mitten av 1800-talet.

På senare tid har det kustnära fisket blivit allt mer utmanat av myndigheterna genom ett flertal märkliga beslut, vilket försatt ekosystemet ur balans.

Detta försvårar ostridigt möjligheterna att bedriva ett rationellt kustnära fiske. Oaktat detta finner vi det angeläget och möjligt att satsa på det fiske våra förfäder livnärt sig på.

Längst ut på udden vid Saltharsfjärden i Norrsundet har vi byggt ett helt nytt fiskeläge med inriktning mot ett rationellt fiske samt ett utvecklande av besöksnäringen, bland annat genom förfärdigandet av en restaurang, vilken avses öppnas under juni månad.

Annons

Annons

Detta kommer skapa ytterligare arbetstillfällen i Norrsundet, med omnejd, då strävan är att människor som bor och lever i närområdet erbjuds arbete.

Efter att ha studerat handlingarna inför nästkommande kommunfullmäktigemöte förvånas vi, då då det synes föreligga motsättningar i sakfrågan angående uppförande av vindkraftspark i det fiskeområde där vi och våra förfäder bedrivit yrkesfiske i mer än 170 år.

Såväl länsstyrelsens fiskerienhet (landsbygd och tillväxt) som Havs- och vattenmyndigheten (HaV) påstår att det inte bedrivs eller har bedrivits något yrkesfiske i det område vindkraftsparken ska placeras.

Såväl länsstyrelsen som HaV lämnar vid detta, ostridigt helt felaktiga uppgifter, vilket direkt kan motbevisas.

Området där vindparken Utposten 1 avses placeras har varit vårt huvudsakliga fiskeområde sedan mitten av 1800-talet.

För att kustfisket ska kunna leva vidare längs Gävlekusten förväntar sig samtliga yrkesfiskare från Karlholm i söder till Stocka i norr att kommunpolitikerna utnyttjar sitt kommunala vetorätt och röstar nej till anläggandet av vindkraftsparken Utposten 1.

Om så ej sker kommer ”kulturarvet” riskrökslukten att försvinna för gott vilket innebär att färsk rökt böckling ej längre kan försäljas på Stortorget i Gävle och/eller inom Gävleborgs län.

Annons

Vi, Bergmans Fisk och Rökeri, saknar fullödig kompetens över huruvida Sverige behöver vindkraft eller inte, men om den nu, oaktat högre underhållskostnader, ska vara havsbaserad bör den placeras längre österut. Detta skulle gynna kustfisket, då större ”bottenskrapande” fisketrålare skulle begränsas av vindkraftverken.

Till syvende och sist skulle invånarna längs hela Gävlekusten kunna fortsätta att vara stolta över den orörda horisont som lockar 1 000-tals besökare från hela Europa att komma hit varje år!

Mvh

Bergmangänget

Annons

Annons

Till toppen av sidan