Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Fiske och vindkraft kan bedrivas samtidigt

Klargörande vad gäller fiske vid Utposten 1: Klimatkrisen är akut. Det är vi som sitter på besluten i dag som har ett ansvar att agera. Men självklart ska detta ske på ett ansvarsfullt sätt, skriver Mattias Wärn och Maria Brolin, Svea Vind Offshore.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Mattias Wärn och Maria Brolin.

Bild: Jan Sundström

Annons

En viktig pusselbit i omställningen till ett mer hållbart samhälle att utveckla en mer hållbar energiproduktion och därför har vi under fyra år arbetat med att utveckla vindkraftsprojektet Utposten 1.

Utposten 1 är unikt i den bemärkelsen att flera tunga instanser bedömer denna plats lämplig för havsbaserad vindkraft. Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten, Naturskyddsföreningen, sakkunniga ornitologer och så vidare.

Den lokala länsfiskekonsulenten ser heller inga hinder för fisket, utan att det till och med kan gynnas. När vi har utvecklat projektet har vi haft dialog och samråd med bland annat lokala yrkesfiskare, Länsstyrelsen samt Havs- och vattenmyndigheten om lämpligheten för platsen. Vidare bekräftas av inrapporterade data till myndigheten att fiske inte är inrapporterat på projektområdet. Se till exempel karta som visar detta på följande sida:

Annons

Annons

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/havsplaner/forslag-till-havsplaner/karta-att-utforska.html

Tittar vi på andra vindkraftsprojekt som Kårehamn utanför Öland visar statistik från Havs- och vattenmyndigheten och SLU att fiske och vindkraft bedrivs parallellt bredvid varandra.

De lokala fiskarna hänvisar till att deras verksamhet skapar arbetstillfällen, vilket är bra. För Utposten 1 pratar vi om cirka 200 årsanställda under två års byggnation plus cirka 50 servicejobb. Därefter cirka 25 årsanställda per år när anläggningen är i drift.

Det är sannolikt att många av de årsanställda som jobbar med såväl byggnationen som de som jobbar med drift och service kommer besöka Bergmans nya restaurang. Dessutom möjliggör den här typen av satsningar elintensivt näringsliv som serverhallar, batteritillverkning och produktion av vätgas till hållbar stålproduktion som Ovako är först i världen med genom att värma stål med vätgas och på så sätt helt ta bort koldioxidutsläppen i valsningsprocessen.

Annons

Fiske och vindkraft kan bedrivas samtidigt, det visas tydligt från exemplet vid Kårehamn.

I Europa är det tydligt hur havsbaserad vindkraft driver utveckling av näringslivet vilket påvisas av branschorganisationen Wind Europe. Jobbskapandet är än mer viktigt nu när vi ser effekterna som coronaviruset har på arbetsmarknaden.

Projektet kommer ge en årsproduktion på ca 1 TWh vilket motsvarar cirka en procent av Sveriges elproduktion.

Mattias Wärn och Maria Brolin

klimatkämpar, entreprenörer och grundare av Svea Vind Offshore

Annons

Annons

Till toppen av sidan