Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Visst är vi i Vänsterpartiet för vindkraft

Vänsterpartiet är naturligtvis för en kraftig utbyggnad av vindkraften då den delvis måste ersätta elenergin från kärnkraft och kolkraft. Samtidigt är det viktigt att bevara vissa natur- och kulturvärden samt det näringsliv som kan påverkas av vindkraftsutbyggnaden, skriver Owe Hellberg och Tord Fredriksen.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Owe Hellberg, V.

Bild: Arkivbild

Annons

Miljöpartiet går till hårt angrepp beträffande Vänsterpartiets ställningstagande när det gäller vindkraftsparken Utposten 1. Svea Vind Offshore drog tillbaka sin tillståndsansökan inför kommunfullmäktigesammanträdet den 18 maj.

Kanske är det så att projektören, Svea Vind Offshore till sist insåg att man inte hörsammat alla åsikter inför beslutet och därmed drog tillbaka tillståndsansökan?

Vänsterpartiet är naturligtvis för en kraftig utbyggnad av vindkraften då den delvis måste ersätta elenergin från kärnkraft och kolkraft. Samtidigt är det viktigt att bevara vissa natur- och kulturvärden samt det näringsliv som kan påverkas av vindkraftsutbyggnaden.

Annons

Det finns gott om utpekade platser i Gävlebukten för havsbaserade vindkraftsparker och det är rimligt att det görs en helhetsbedömning av placeringar och behovet av vindkraft. Staten borde ta ett större ansvar för vindkraften och låta Vattenfall stå för merparten av utbyggnaden.

Annons

I dag är vindkraften beroende av riskkapitalister som bedömer om det är en lönsam investering eller ej. Ofta är det utländska bolag som investerar och tar ut vinsten utan att betala skatt i Sverige. Är det Vattenfall som investerar, så går vinsten tillbaka till staten.

Energifrågan är så mycket större än vindkraftsfrågan. Sverige måste kraftigt sänka sin energianvändning för att uppfylla Parisavtalets mål om en begränsning av den globala temperaturökningen. Vi måste ställa om konsumtionsvanor och beteendemönster radikalt. En del av det är kommunens miljöstrategiska program som ska visa färdriktningen.

Västerpartiet var det enda parti som hade som förslag att energikonsumtionen ska minska med 30 procent. Det ska gälla alla, både kommuninvånare och näringsliv. Vänsterpartiet driver på för avgiftsfri kollektivtrafik, något som Miljöpartiet ständigt motarbetat. Vänsterpartiet menar också att klimateffektiva företag ska prioriteras vid markanvisningar.

Då kan vi inte ge mer plats för fler serverhallar för stora IT-företag som Microsoft. Nybyggnationen av bostäder ska vara energipositiva, det vill säga ge mer energi tillbaka än vad som förbrukas. Även det borde skrivas in i riktlinjerna för markanvisningar. Alla initiativ i den här riktningen som Vänsterpartiet tagit tagit har Miljöpartiet avvisat.

Annons

Miljöpartiet anklagar Vänsterpartiet för att svika i miljöfrågan beträffande vindkraften, men själva tyckte de att Microsoft ska få bygga en transformatorstation med 220 000 liter kylarolja på vår grundvattentäkt, Valboåsen.

Ett huvudlöst förslag som länsstyrelsen naturligtvis avvisade. Miljöfrågan måste omfatta alla frågor runt miljön, det verkar inte Miljöpartiet i Gävle anamma fullt ut.

Owe Hellberg, V

Tord Fredriksen, V

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan