Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Vindgeneratorer är ett dyrbart slöseri

I GD den 2 juni skriver Aeolus vindguden om hur Vänsterpartiet räddade vår vackra Jungfrukust från att bli förstörd av okända hemliga internationella riskkapitalister som inte vill ge sig tillkänna.

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

I insändaren så noteras följande som kan ses som oklara felaktigheter eller osanna dessa är:

1) Artikeln skriver om: "Havsbaserad vindkraft". Detta stämmer ej! Förslaget var ju baserat på kustnära (alltså inom syn och hörhåll). Alltså inte havsbaserad. Kustnära vindgeneratorer innebär en kraftig försämring av den kustnära miljön.

Vindkraftsdiskussionen fortsätter.

Bild: TT

2) Artikeln skriver "Inte föraktligt antal arbetstillfällen." OBS det nyligen havererade vindparken utanför Sundsvall-Härnösand! Inga pengar till lokala maskinentreprenörer. Verkar vara rena vilda västern. Själva utrustningen och mek- samt elarbeten utförs av internationella företag och rallare, vilka betalas och skattar utomlands.

Annons

Annons

3) Artikeln skriver också om:" Ett välkommet energitillskott".  OBS att linjer saknas från Dalälvsområdet och söderut, så elproduktion från Norrland och söderut kan inte levereras i dag, och det tar cirka tio år att bygga nya kraftlinjer.

4) Artikeln skriver dessutom att: "Gävle är en kommun som värnar miljön för många, snarare än för ett fåtal". Ett mycket märklig kommentar! Som att hemliga internationella riskkapitalister ska kunna förstöra vår kustnära närmiljö (Jungfrukusten), och kunna köra över Gävleborgarna för att det gynnar folkrikare områden och länder såsom Skåne, Polen, Tyskland och så vidare?

5) Artikel tycks vara en partsinlaga från vindkraftsindustrin, där man går in i politikernas vardag. Oklart vad man vill säga med denna kommentar.

6) Låt oss hålla oss till Sveriges verklighet: När vi bygger ut vindkraft i Sverige så behöver vi också bygga ut ungefär lika mycket stabil reglerkraft som är: vattenkraft, gaskraft och kärnkraft, så att Sveriges elsystem fungerar under vindstilla dagar. Eftersom Vindgeneratorernas drift är ojämn så behövs det dessutom kraftlinje stabiliseringssystem så kallade kompenseringssystem. Lägg till detta att lagringsmöjligheter för elkraft är i dag i stort obefintlig. Det är märkligt, att de totala kostnaderna (elsystemkostnaderna) det vill säga de totala skyhöga kostnaderna (cirka 1500 miljarder enligt Sweco) skrivs det så lite om.

7) Förslag, bygg vindgenerator närmare konsumtionen (Skåne, Polen, Tyskland och så vidare). Då reduceras kraftlinjeförlusterna och övriga kostnader för linjer och andra delar till ett minimum.

Det är inte så viktigt vad man kan tillverka (el) utan det viktiga är vad kan man leverera till slutanvändaren!

Vindgeneratorer eller Miljö

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan