Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Vi moderater vill se ett friskt Östersjön!

Om vi vill kunna fortsätta njuta av Östersjön efter vår vackra kust i Gävleborg behövs förändring, skriver Moderaterna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Giftiga alger i Östersjön utanför Nynäshamn.

Bild: Carina Albin

Annons

Östersjön mår inte bra. Det handlar om övergödning, miljögifter, marin nedskräpning, döda bottnar och ett ohållbart fiske. Nyligen kom dessutom rapporter om att Ryssland dumpar gödsel från djurfabriker rätt ut i havet. Det är vansinnigt. Moderaterna kräver en återhämtningsplan och att regeringen ställer tuffare krav på samtliga länder runt Östersjön för att vårt gemensamma hav ska bli friskt – för dagens och kommande generationer.

Sverige har länge arbetat för att rädda Östersjön – inte minst under den moderatledda regeringen då exempelvis Östersjöstrategin kom på plats. Men det räcker inte. I dagsläget täcker döda bottnar en yta större än Danmark. Det skapar i sin tur brist på syre och föda för fiskarna. För torsken är läget så illa att det sedan förra sommaren råder fiskeförbud.

Annons

Om vi vill kunna fortsätta njuta av Östersjön efter vår vackra kust i Gävleborg behövs förändring. Vilka åtgärder kommer den svenska regeringen och miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) vidta för att stoppa dessa oacceptabla utsläpp och rädda havet för kommande generationer?

Annons

Utsläppen i Östersjön påverkar alla länder runt vårt gemensamma hav. Sverige har ett stort ansvar, men lika viktigt är det att andra länder också minskar sin påverkan. För att uppnå ett friskt Östersjön krävs det gemensamma ansträngningar.

Moderaterna har sedan länge prioriterat havs- och vattenfrågor. Vi vill att Östersjön ska bli ett friskt hav. Därför föreslår vi en återhämtningsplan med följande åtgärder:

Öka stödet till avancerad rening vid svenska avloppsreningsverk för att minska övergödning och mängden miljögifter, läkemedelsrester och mikroplaster i havet.

Östersjön ska inte fiskas ut. Det behövs en långsiktig fiskeripolitik med en uppdaterad förvaltningsplan för Östersjön, med hållbara kvoter för torsk, men också för sill och skarpsill som utgör föda för torsken.

Öka jakten på skarv och säl. Säl- och skarvstammarna har vuxit kraftigt och äter upp stora delar av sillbeståndet. Säl åsamkar även stora skador på fiskeredskap.

Förstärk Östersjösamarbetet, HELCOM, och ställ tuffare krav på alla länder runt Östersjön att minska övergödning och utsläpp från fartyg.

Stärk stödet till marin forskning i allmänhet och Östersjön i synnerhet för att klargöra vilka åtgärder som är mest effektiva för att vända utvecklingen och förbättra havsmiljön.

Östersjön ger Sverige livsmedel, bidrar till arbetstillfällen, möjlighet till rekreation och en stor biologisk mångfald. Moderaterna vill att det ska vara så även i framtiden.

Moderaterna

Jessica Rosencrantz

miljö- och klimatpolitisk talesperson

Betty Malmberg

ledamot miljö- och jordbruksutskottet

Lars Beckman

riksdagsledamot Gävleborg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan