Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Det kan bli aktuellt att bygga om cirkulationsplatserna längs Spängersleden

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Gävle kommun berättar om planerna för trafiken.

Bild: Emma Åhman

Annons

Svar till "Cyklisten": Tack för dina synpunkter!

Gävle kommun har i samverkan med Trafikverket tagit fram en studie för riksväg 76 i syfte att titta på vilka åtgärder som kan vidtas på både kort och lång sikt för att förbättra trafiksituationen i området.

Annons

Annons

Studien är inte helt klar ännu, men preliminära resultat visar att en ny förbindelse mellan E4 och riksväg 76 inte skulle avlasta Spängersleden nämnvärt. Det kan dock vara en nödvändig åtgärd i framtiden om Bomhus och Järvsta utvecklas med ytterligare bostäder mot Furuvik.

De åtgärder som i stället kan bli aktuella på kort sikt är att bygga om cirkulationsplatserna längs Spängersleden för att öka kapaciteten. Vi måste ge andra alternativ till bilen, det innebär att vi måste satsa på kraftigt förbättrad kollektivtrafik och gång- och cykelförbindelser inom området, detta i kombination med kampanjer för ett mer hållbart resande.

Att jobba med digitala lösningar (när trafikflödena är som högst) och motorfordonstrafik som leds om till andra trafikplatser kan också komma att bli aktuellt för att undvika att det blir köer ut på E4.

När studien är färdigställd kommer vi att identifiera rekommenderade åtgärder att arbeta vidare med, beslut om fortsatt hantering tas efter att studien är klar.

Gävle kommun

Livsmiljö Gävle

Annons

Annons

Till toppen av sidan