Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: De tidiga investerarna i vindkraft bör hyllas

Teknikutvecklingen har kapat priserna på vindkraft till hälften det senaste decenniet, och kraftslaget är i dag så kostnadseffektivt att det kan byggas helt utan stöd – givet genomsnittliga elpriser och ett gott vindläge. Klimatnyttan är enorm och beräknas hjälpa till att halvera Sveriges utsläpp till 2030, skriver Charlotte Unger Larson, VD för Svensk Vindenergi.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Charlotte Unger Larson.

Bild: Arkivbild

Annons

Men de tidiga investerarna, de som gick i bräschen för denna fantastiska utveckling, har drabbats hårt ekonomiskt av ändrade spelregler och ouppfyllda politiska löften.

I en intervju i Gefle Dagblad anklagar riksdagspolitikern Kjell Jansson, M, sig själv för att 2012 ha fattat ett felaktigt beslut om att investera i vindkraft. Vi på Svensk Vindenergi vill dock hävda att beslutet var rationellt givet dåvarande spelregler och tillgänglig information.

För den som investerade i vindkraft i Sverige för tio år sedan stod energiskatteavdrag och stöd från elcertifikatsystemet för en betydande del av intäktskalkylen. Ingen kunde med säkerhet veta att energiskatteavdraget efter några år skulle tas bort och att elcertifikatsystemet med anledning av den snabba vindkraftsutbyggnaden skulle fulltecknas i förtid och på så vis bidra till sjunkande priser på elcertifikat.

Annons

Annons

Med anledning ovanstående har Svensk Vindenergi under flera års tid arbetat för införandet av en så kallad stoppregel inom elcertifikatsystemet som håller nya investeringar i förnybar elproduktion utanför elcertifikatsystemet. Stoppregelns syfte är att stänga systemet i balans med bibehållet stöd till tidiga investerare. Vi väntar på regeringens återkoppling i frågan.

För dagens investerare i vindkraft är kalkylen annorlunda. Teknikutvecklingen har halverat kostnaderna det senaste decenniet, och kraftslaget är idag så resurseffektivt att nya parker kan byggas helt utan stöd – givet genomsnittliga elpriser och ett bra vindläge. Moderna verk är så mycket större och effektivare att vi kommer kunna leverera tre gånger så mycket el 2040 utan att för den skull behöva fler antal verk.  

För att säkra intäkter från ett fluktuerande elpris (som just nu av olika anledningar är exceptionellt lågt vilket starkt påverkar alla elproducenter, oavsett kraftslag) finns nu möjlighet att teckna PPA:er – långsiktiga elavtal som säkrar både tillgång på den el man vill ha, och det pris man betalar för den. På sikt väntas också elpriset stiga igen, i takt med att klimatmålen skärps och det blir allt dyrare att släppa ut koldioxid.

En sak hade de tidiga investerarna alldeles rätt i, nämligen den oerhörda klimatnytta som vindkraften kan bidra med. När vi ersätter el från koleldade kraftverk genom export av svensk el, kan vi minska utsläppen i så hög grad att det motsvarar en halvering av Sveriges utsläpp redan 2030 – givet att vi fortsätter bygga ut vindkraften i den takt vi nu gör. Denna utbyggnad har också ett fortsatt starkt stöd bland väljarna, så även den politiska förtroendekalkyleringen träffade rätt.

De tidiga vindkraftsägarna bör hyllas eftersom energiomställningen är en förutsättning för att vi ska lyckas minska utsläppen i den takt som krävs för att nå klimatmålen. Vi är oerhört tacksamma över alla dem som gått i bräschen för den här utvecklingen.

Charlotte Unger Larson

VD Svensk Vindenergi

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy