Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Storviksbadet är så viktigt att vi måste behålla och utveckla det

Utveckla eller avveckla Storviksbadet? Jag är av den absoluta uppfattningen att utveckling ofta är bättre än avveckling, skriver Jonas Klang, M.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Utveckla Storviksbadet i stället för att avveckla, anser debattören.

Bild: Catharina Hugosson

Annons

Jag är förälder, skattebetalare, Storviksbo samt politiker i Sandvikens kommun.

Som ni redan vet så är frågan om badet i Storvik en mycket aktuell och engagerande fråga. Jag skulle kunna vara populistisk och göra denna artikel väldigt kort genom att säga:

Jag vill att badet i Storvik ska vara kvar, kosta vad det kosta vill.

Men som politiker har jag ett ansvar att se till medborgarnas intressen, behov och att skattepengarna används på bästa möjliga sätt.

I Sandviken finns det i dag ett inomhusbad, Parkbadet, och ett utomhusbad, Storviksbadet. Parkbadet har under de senaste tio åren fått ett kommunbidrag på cirka 15 miljoner kronor per år. Det blir totalt cirka 150 miljoner kronor. Det inkluderar inte övriga investeringar i miljonklassen som gjorts genom åren

Annons

Storviksbadet har under samma period haft en hyreskostnad hos kultur- och fritidsnämnden på cirka 900 000 kronor per år, det vill säga totalt nio miljoner under tio år.

Annons

För cirka ett år sedan kom en utredning fram till att Storviksbadet behövde rustas för cirka 25 miljoner. Nyligen kom en annan utredning från Forumgruppen i Storvik. Slutsatsen från den utredningen är att det inte behövs så stora investeringar.

Jag har valt att använda mig av Forumgruppens utredning om den skulle visa sig vara korrekt. Det vill säga att ingen större investering behövs nu.

Det finns naturligtvis en massa önskemål om hur man kan utveckla badet, men man önskar framför allt att Storviksbadet ska fortsätta att vara öppet.

Storviksbadet behövs. Det kommer många besökare från alla delar av Sandvikens kommun varje sommar.

Det är inte helt enkelt att svara på vad det får kosta. Det finns naturligtvis en gräns uppåt.

Kultur- och fritidsnämnden beslutat att säga upp hyresavtalet med tekniska förvaltningen av besparingsskäl. Det ger en besparing på cirka 900 000 kr/år.

Dock så torde Tekniska förvaltningen ha kvar kostnader för anläggningen även om den inte används.

Vid stängning av badet kommer Hedängskolans elever heller inte att kunna bedriva simskola, vilket innebär att de måste åka in till Sandviken vilket naturligtvis också ökar kostnaden för Kunskapsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden bokslut har åren 2015-2019, visat plusresultat med totalt 13,9 miljoner kronor. Det finns med andra ord uppenbarligen utrymme i budgeten för attklara av att bedriva badet i Storvik.

Annons

Annons

Kan man spara genom att låta Parkbadet stänga under två månader och i stället hänvisar badgäster till Storvik? Kan badet drivas av en extern hyresgäst ?

När det exempelvis läggs ned skolor, bad, butiker, bensinmackar eller vad det nu är på landsbygden så känner de som bor där att bygden utarmas.

Centraliseringen verkar vara ett mantra hos de styrande partierna, S, L och C. Det är inte bra på varken kort eller lång sikt. Alla kan inte, och som tur är, vill inte bo i stadskärnan.

Här finns också möjligheter till att utveckla den befintliga kioskverksamheten och den kan även hyras ut till en extern aktör.

Verksamhet på området som exempelvis strandgympa och simundervisning under sommaren samt andra typer av aktiviteter kan öka attraktionsvärdet.

Storvik har många områden med utvecklingspotential. Här finns utrymme för nya bostäder. Badet kan alltså vara en del i attraktionskraften för nyinflyttning.

Jag tycker att Storviksbadet är en så pass viktig del i kommunen att vi av ekonomiska skäl inte bör lägga ned det.

Jonas Klang, M

gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen

Annons

Annons

Till toppen av sidan