Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Studier är nyckeln till individuell frihet och kollektiv jämlikhet

Vi som båda är riksdagsledamöter och legitimerade lärare hävdar alltid vikten av att alla barn och unga ska ha rätt till en jämlik skola med hög kvalité. Vi vill att alla elever ska garanteras en god skolgång,skriver Elin Lundgren och Sanne Lennström, S.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Elin Lundgren, S.

Bild: Annakarin Björnström

Annons

Här råder det en politisk enighet, även om synen på tillvägagångssätt och reformer kan variera. När det däremot gäller vuxnas möjlighet till utbildning, fortbildning, och omskolning finns en tydlig politisk skiljelinje.

De borgerliga partierna har aldrig varit intresserade av att göra politiska prioriteringar som främjar det livslånga lärande. När Moderaterna satt i regering har de till exempel försämrat möjligheten att läsa upp gymnasiebetyg på Komvux, prioriterat ner de viktiga högskolorna till förmån för universiteten och föreslagit sänkt bidragsdel i CSN-stödet.

I stället har man lagt skattemedel på att subventionera så kallade enkla jobb, så att de som har råd får rabatt på städhjälp i hemmet och lagt flera förslag, och genomdrivit några, som gett stora förmåner till företagarna men försämrade villkor för arbetstagarna.

Annons

Annons

Det vi vet är att skapar vi goda förutsättningar för utbildning minskar vi också ojämlikheten. Att människor kan studera är viktigare än någonsin nu när vi står inför en lågkonjektur och mitt i en pandemi. Det här är en samhällskris som drabbar många individer hårt med arbetslöshet och permitteringar.

Vi behöver skapa framtidstro. Barn behöver föräldrar som känner sig delaktiga samhället, och att se sina föräldrar studera fungerar förebildande. Ett samhälle som förändras och utvecklas behöver ge människor goda förutsättningar till ett livslångt lärande.

Vi behöver en hel palett av möjligheter att studera, fortbildas om omskolas under hela livet. Det är bra för individen och för samhället. Den socialdemokratiska ledda regeringen är nu på god väg att ta en ny riktning och man har under våren och i höstbudgeten som presenterats tagit viktiga steg, även om vi vill se fler.

Under våren beslutades om flera satsningar på utbildning inom regionalt yrkesvux, yrkeshögskola och folkhögskola. Man har också skjutit till medel till fler högskole- och universitetsplatser inom bristyrken och vårdyrken.

Regeringen vill se fler lärcentrum i hela landet där studerande erbjuds stöd i sitt lärande från lärare och annan personal samt ges möjlighet att möta andra studerande. Regeringen föreslår en stor satsning på lärcentrum, utöver det befintliga statsbidraget.

Annons

Regeringen tillsätter en utredning för hur vi kan underlätta för undersköterskor att vidareutbilda sig till sjuksköterskor.

För att människor ska kunna byta bransch och öka förutsättningarna till att få jobb höjs åldersgränsen för rätt till studiemedel och studiestartsstöd till 60 år.

Annons

De här satsningarna hade aldrig kommit till med en borgerlig regering. För M, SD och KD finns inte plats för flera chanser i livet, eller för att utjämna de olika förutsättningarna vi föds med. Man vill ha ett klassamhälle där några kan sko sig på andra. Det accepterar inte vi.

Vi vill se ytterligare investeringar i människor och i utbildning. Att resurserna till fler högskoleplatser ska fördelas solidarisk, till de län som är hårdast drabbade av hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå. Att man ökar möjligheterna att studera i olika skeenden i livet, till exempel med bibehållen A-kassa och sjukförsäkring. Att man utökar både lån- och bidragsdel i CSN för ensamstående föräldrar.

Vi måste tro på människors förmågor och investera oss ur krisen. Så bygger vi ett starkt och jämlikt samhälle.

Elin Lundgren, S

riksdagsledamot från Gävleborg

Sanne Lennström, S

riksdagsledamot från Uppsala län

Annons

Annons

Till toppen av sidan