Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Vi arbetar aktivt för att öka skyddet av vattentäkten

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Lars Wedlin, Gävle kommun.

Annons

Svar till "Medborgare i Gävle": Det stämmer att det finns många risker förknippade med de verksamheter som pågår eller har pågått på eller i anslutning till Gävles vattentäkt Gävle-Valboåsen. Detta är vi väl medvetna om och vi arbetar aktivt med att minska dessa risker på många olika sätt.

Under flera år har hydrogeologiska utredningar av Gävle-Valboåsen genomförts för att komplettera äldre kunskap och öka förståelsen för hur vattentäkten fungerar. Denna ökade förståelse och kunskap ligger till grund för ett pågående arbete med ett nytt reviderat vattenskyddsområde. Det kommer att förstärka skyddet där det behövs och förenkla tillsynen av vattenskyddsområdet.

Annons

Annons

Kunskapen ligger också till grund för känslighets- och riskbedömning i det pågående arbetet med framtagande av en mark- och vattenstrategi för Gävle-Valboåsen.

Strategin kommer att utgöra ett stöd vid bedömning av markens förutsättningar för ny verksamhet, exploatering och planhandläggning utifrån risker för vattentäkten. Strategin kan också användas vid bedömning av åtgärdsbehov inom befintlig markanvändning, utifrån risker för vattentäkten.

Vi arbetar alltså aktivt med att ta ett helhetsgrepp för skyddet av Gävle-Valboåsen. Samtidigt utreder vi områdesspecifika förutsättningar för områden som är aktuella för planläggning och exploatering. Det gör vi för att säkerställa en utveckling som minskar påverkan och risker för vattentäkten. Som exempel kan nämnas områdena Kungsbäck, Gavlehov och Näringen.

Eftersom det finns många vägar, järnvägar och bebyggelse på vattentäkten finns alltid risk för olyckor där förorening kan ske. Gävle kommun, Gästrike Vatten och Gästrike Räddningstjänst samarbetar sedan många år för att säkerställa att rätt åtgärder kan sättas in snabbt i räddningsarbetet.

Vi samverkar också nära andra aktörer som planerar olika större projekt på vattentäkten, till exempel Region Gävleborgs utveckling av sjukhusområdet och Trafikverkets planering av nya Ostkustbanan.

Annons

Kunskap och samverkan är nyckelfaktorer för att skydda vår vattentäkt Gävle-Valboåsen och säkerställa Gävles dricksvattenförsörjning.

Lars Wedlin

chef för övergripande planering, Gävle kommun

Tobias Kudermann

chef för teknik och utveckling, Gästrike Vatten

Robert Strid

räddningschef, Gästrike Räddningstjänst

Mer läsning: https://www.gd.se/artikel/insandare-gifter-fran-bangarden-kan-helt-enkelt-inte-komma-till-vattenverket

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan