Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Utred och ta krafttag mot ojämlikheten i Gävle

Vi vill att Socialdemokraterna i Gävle och Gävle kommun utreder och tar krafttag mot ojämlikheten i Gävle! skriver Socialdemokraterna i Andersberg.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vinddraget i Andersberg.

Bild: Markus Boberg

Annons

Regeringen har tillsatt en jämlikhetskommission som presenterade sitt slutbetänkande ”En gemensam angelägenhet” tidigare i år. Förra året släpptes LO:s jämlikhetsrapport ”115 förslag för ökad jämlikhet”. Båda dessa rapporter är tydliga och nedslående. Ojämlikheten i Sverige har ökat lavinartat de senaste 20 åren och vi vet att ojämlika samhällen är utsatta och otrygga samhällen, som drabbar precis alla.

Annons

Annons

Vi som skriver detta är medlemmar i Andersbergs stadsdelsförening och vi ser så tydligt hur ojämlikhet drabbar vår stadsdel och hela kommunen.

När vi ser oss runt i vår stadsdel, och i hela kommunen, ser vi en stor social orättvisa som också verkar öka. Det handlar om hög arbetslöshet i vissa områden, om stora inkomstskillnader, om ojämlika skolor med extremt olika resurser och resultat.

Det handlar om otrygghet och benägenhet att lockas till kriminalitet. Vi vet till exempel att den bäst brottsförebyggande insatsen är en bra fullgången grundskoleutbildning. Det handlar om den fysiska miljön vi lever och bor i. Om hur våra bostadsområden ser ut vad gäller underhåll, promenadvägar, belysning och sophantering.

Det handlar också om barnfattigdomen. Alla barn ska ha rätt till en trygg och likvärdig uppväxt. Allt annat är en skam för ett rikt, demokratiskt samhälle.

I jämlika samhällen är folk friskare, lyckligare, lever längre och känner sig mer delaktiga i och tar ansvar för, samhället.

Socialdemokraterna i Gävle måste ta ett tydligt ansvar för att trycka tillbaka den ökande ojämlikheten. Det tror vi att man gör bäst genom att i steg ett göra en stor offentlig utredning för att tydligt kartlägga hur ojämlikheten ser ut i vår kommun och vilka konsekvenser den får.

Vi vill att man tittar på till exempel betygsskillnader, inkomstskillnader, arbetslöshet, ohälsotal, valdeltagande, otrygghet och barns uppväxtvillkor vad gäller både skola, familjeliv och fritid.

Annons

Annons

I steg två vill se skarpa förslag som kan komma till bukt med problematiken och att vi sedan på allvar prioriterar resurser för att vår kommun ska bli mer rättvis och jämlik att leva i.

Det skulle vi alla gynnas av.

Vår uppmaning skickas även direkt till Gävle arbetarekommuns styrelse, samt sänds in som motion att hantera på medlemsmöte hos Socialdemokraterna i Gävle.

Socialdemokraterna i Andersberg

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan