Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: All förebyggande verksamhet är viktig för att få bukt med kriminaliteten

Vi vet att den viktigaste brottsförebyggande verksamheten vi har är skolan. Unga som klarar sin skolgång söker sig långt mer sällan till kriminalitet än de som inte gör det, skriver Elin Lundgren och Magnus Jonsson, S.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Magnus Jonsson, S.

Bild: Sofia Lööf

Annons

Med det sagt vill vi poängtera att för att få bukt med kriminalitet på lång sikt är alla sorters förebyggande verksamheter otroligt viktiga. Här skulle vi önska en större politisk samsyn. Om fler inser vikten av förebyggande verksamhet kan mer resurser prioriteras dit. Att unga känner sig trygga och har en meningsfull fritid och framtidstro underlättar naturligtvis för att göra bra val.

Annons

Men vi håller också två tankar i huvudet och vet att den kriminalitet vi ser nu måste bekämpas. Den är upphov till så mycket ont i vårt samhälle. Otryggheten som uppstår vid inbrott och cykelstölder, föräldrars oro över narkotikaförsäljningen till de unga eller rekryteringen till gängkriminalitet, hur personer utnyttjas i arbetslivskriminalitet och den påtagliga rädslan över att bo i områden där skjutningar sker. Exemplen är dessvärre många och varierande och skiljer sig över landet.

Annons

Regeringens satsning på polisen fortsätter. Polisen har fått de pengar de önskat från regeringen för 2021. Arbetet med att anställa fler inom polismyndigheten, både poliser och anställda på går, och hälften av målet på 10 000 fler anställda är nått.

De senaste åren har två nya polisutbildningar startats, och du kan också läsa till polis på distans. Polisen har gjort ett stort arbete med att göra det lättare att söka till utbildningarna, bland annat med möjlighet att söka varje dag hela året och själv bestämma tider för testning.

För att bryta ungas kriminella bana arbetar regeringen med förslag om att slopa ungdomsrabatten för 18-20-åringar för brott med minimistraff ett års fängelse. För sådana brott kommer det dömas till längre och fler fängelsestraff. Det handlar exempelvis om brott som rån, grov misshandel och grov utpressning. Det betyder att mer pengar kommer att behöva tillföras kriminalvården från 2022.

Vi vet också att polisen är mycket noga med att helt rätt påtala också att andra delar av samhället måste ta sitt ansvar för att brottsbekämpningen ska fundera. Skolan, som nämndes, men också till exempel socialtjänst, psykiatri och missbruksbehandling.

Annons

Socialdemokraterna är ett av alldeles för få partier i riksdagen som betonar vikten av att både bekämpa brotten och också brottens orsaker. Alla har rätt till en trygg uppväxt, till en bra skolgång, till att bo i ett tryggt bostadsområde och till att inte bli utsatta för brott.

Elin Lundgren, S

riksdagsledamot från Gävleborg

Magnus Jonsson, S

kommunstyrelsens ordförande i Ockelbo

Annons

Annons

Till toppen av sidan