Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: SNS vill återinföra en ny och oförutsägbar fastighetsskatt

Fastighetsskatten har seglat upp och blivit en av de riktigt stora frågorna för landets småhusägare. Det är uppenbart att regeringen vill bereda väg för en återinförd fastighetsskatt. De beställer rapport efter rapport som alla landar i samma slutsats: Återinför fastighetskatten, skriver Håkan Larsson.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vem vill och har råd att bo i småhus om skatten hamnar på 50 000 kr eller mer? Det säger sig självt att Sverige inte kan införa en så oförutsägbar skatt, skriver Håkan Larsson.

Bild: Mats Wikman

Annons

I januariavtalet står att en skattereform ska genomföras. Därefter har rapporter om återinförd fastighetskatt kommit från bland annat regeringens eget Finanspolitiska råd och ESO. Många ledarredaktioner har också tagit tydlig ställning för en återinförd fastighetskatt. Utöver det har både LO och tankesmedjor som Timbro, Fores och Tiden förespråkat ett återinförande.

Annons

Den senaste i raden av rapporter kommer från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). I den lägger nationalekonomiprofessor Peter Englund fram en rad förslag på det bostadspolitiska området.

Annons

Peter Englunds förslag på ny fastighetskatt är mycket mer komplicerat än dagens förutsägbara fastighetsavgift. Skatten ska vara kopplad till statslåneräntan plus två procent. Ett glidande medelvärde ska användas. Denna fiktiva ränta ska sedan multipliceras med 30 procent.

Glasklart? Nej, totalt obegripligt. Man måste vara nationalekonom för att överhuvudtaget komma på denna idé. Peter Englund föreslår dessutom att taket i beskattningen ska slopas. Det kommer att driva människor från hus och hem i takt med att taxeringsvärden och räntor stiger.

SNS förslag hade inneburit att fastighetsskatten i Gävle kommun ökat från dagens cirka 8 300 kr till cirka 34 000 kr. Det totala skattetrycket på småhusen i Gävle kommun hade ökat med 450 miljoner. Pengarna skulle inte heller tillfalla Gävle kommun, utan skickas till regeringen i Stockholm.

Räntan ligger på historiskt låga nivåer och ett höjt ränteläge hade varit förödande för Sveriges småhusägare. Vem vill och har råd att bo i småhus om skatten i Gävle hamnar på 50 000 kr eller mer? Det säger sig självt att Sverige inte kan införa en så oförutsägbar skatt.

Peter Englunds förslag skulle innebära en återgång till den situation som rådde innan reformen 2007. Vi skulle åter få en orättfärdig skatt som skulle slå hårt mot landets småhusägare. Eftersom den inte är relaterad till intäkter kommer den att leda till att människor åter tvingas lämna hus och hem. Det skulle vara ett hårt slag mot hederligt arbetande människor och småhusboendet skulle bli ett privilegium endast för ett fåtal väldigt rika.

Håkan Larsson

samhällspolitisk chef, Villaägarnas riksförbund

Annons

Annons

Till toppen av sidan