Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Rent vatten – en allt viktigare miljö- och klimatfråga

Rent dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. För oss i Sverige har det länge varit självklart att kunna vrida på vattenkranen i köket och dricka ett glas vatten. Gott friskt vatten, skriver Janine Alm Ericson och Maria Gardfjell, MP. Debattörerna besökte Gästrike vatten måndagen den 26/10.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Janine Alm Ericson och Maria Gardfjell.

Annons

Vattensituationen i stora delar av Sverige blir mer och mer bekymmersam. Klimatförändringarna ger både perioder med torka, men också översvämningar. Miljögifter, mikroplaster och läkemedelsrester som kommer ut i miljön kan bli ett allvarligt hot. Kommunerna måste kunna investera i sina vatten och avloppssystem.

Miljöpartiet vill se ett bättre skydd för dricksvattentäkterna och att vattenplaneringen prioriteras i varje kommun, så att exempelvis utbyggnad av städer görs utifrån att vattenresurserna kan räcka och att vattnet fortsatt ska vara rent.

Annons

I dag är det fem ministrar och sju myndigheter som har ansvar för vattenpolitiken. Man brukar säga att delat ansvar är ingens ansvar. Men de senaste åren är ansvarsfrågan för vattnet högre på dagordningen och det finns nu ett tydligare myndighetssamarbete.

Annons

På lokal nivå har kommunerna blivit bättre på att samverka och Gästrike vatten är ett gott exempel på det. Mycket finns kvar att göra – till exempel föreslår vi att en vattenminister får ansvar för vattenfrågorna i regeringen.

I den totalförsvarsproposition som nyligen presenterats var en av nyheterna att det civila försvaret ska stärkas. Det har varit Miljöpartiets viktigaste insats att livsmedels- och vattenförsörjning prioriterats i propositionen.

När coronapandemin bröt ut upptäckte man att det kunde bli brist på vissa kemikalier och reservdelar hos dricksvattenproducenterna. Det blev inte ett stort problem den här gången, men det var en bra påminnelse om att det behövs reservlager. För att utveckla arbetet med försörjning av dricksvatten vid kris behöver uthålligheten stärkas och tillgång till reservvattentäkter, nödvatten, reservkraft och kritiska resurser förbättras.

När Gävle en gång i tiden utvecklades till en stad så kände man inte till att det var en stor miljöfara att bygga en stad ovanpå dricksvattentäkten, på åsen. Nu vet vi att grundvattnet i åsen är känsligt för föroreningar, som oljespill från en gata eller bekämpningsmedel.

Därför måste politiska beslut om stadsplaneringen i större utsträckning ta hänsyn till vattenkvaliteten. Dagvattnet måste tas om hand och renas bättre, men för att det ska vara möjligt för kommunerna att göra större investeringar i dagvattennäten kan lagen behöva ändras så att kommunerna kan använda VA-avgiften för förebyggande åtgärder.

Janine Alm Ericson, MP

riksdagsledamot, språkrörskandidat

Maria Gardfjell, MP

riksdagsledamot, vice ordf miljö- och jordbruksutskottet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan