Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Om vi människor tystnar - då kommer stenarna att ropa

I min debattartikel ”Behandlingen av de ensamkommande ungdomarna är omänsklig” poängterar jag att Svenska kyrkan vet att asylprocesser är komplexa och att kyrkan inte heller tar ställning i enskilda asylärenden. Men när människor, som de ensamkommande, kommer i kläm av systemfel måste kyrkan reagera. ”Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa” (Lukasevangeliet 19:40) skriver kyrkoherde Karin Sarja.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kyrkoherde Karin Sarja. Foto: Magnus Aronson

Annons

Replik till Marcus Lagerroos, SD: Det är inget nytt att Svenska kyrkan uppmanar till en human flyktingpolitik. Denna uppmaning har varken förr eller senare förvandlat Svenska kyrkan till att vara något annat än en sammanhållande kraft i samhället för att hjälpa utsatta människor.

Svenska kyrkan i Gävle prioriterar dagligen diakonalt arbete för utsatta människor och kyrkan är på plats i många sammanhang och på flera platser i kommunen, bland annat för att skapa integration och motverka utanförskap.

Svenska kyrkan har heller inte slutat att hjälpa människor på flykt i krisernas närområden, ett intensivt arbete som pågått i åtskilliga år. Svenska kyrkans internationella arbete Act hjälper bland annat människor i flyktingläger och arbetar oavbrutet för att lyfta frågan om människor på flykt.

Annons

Annons

Svenska kyrkan går alltså inte ifrån att hjälpa människor på flykt i krisernas närområden i och med kravet på amnesti för de som kommit hit och nu hamnat i kläm i en ovärdig hantering. Kyrkan kan göra många saker samtidigt.

Svenska kyrkan är en självständig organisation, tar inte ställning i partipolitiska frågor och har inte heller mer ansvar för regeringens politik, oavsett politisk färg, än någon annan organisation i Sverige. Däremot kan kyrkan ta ställning i politiska frågor utifrån kyrkans kallelse att räcka evangelium vidare till upprättelse och befrielse för varje människa.

Enligt lagen om Svenska kyrkan ska Svenska kyrkan styras demokratiskt. Det innebär att medlemmar från med det år de fyllt 16 vart fjärde år väljer förtroendevalda som ska vara med och styra kyrkan. Nästa val äger rum den 19 september 2021.

De förtroendevalda styr kyrkan tillsammans med ämbetslinjen, det vill säga de som vigts till tjänst. I Svenska kyrkan i Gävle leder jag som kyrkoherde arbetet, och jag står under Uppsala stifts biskops tillsyn. Som ämbetsinnehavare svarar jag för kyrkans tro och lära. En styrelse finns med förtroendevalda och tillsammans utgör detta den gemensamma ansvarslinjen.

Jag är med och tar gemensamt ansvar men ytterst ansvarig är jag alltid mot mina prästvigningslöften och den kallelse jag sagt ja till när jag blev präst. I mitt ställningstagande i debattartikeln är jag lojal och trogen de löftena, det är mitt viktigaste uppdrag, det backar jag inte ifrån.

Karin Sarja

kyrkoherde Svenska kyrkan i Gävle

Mer läsning: https://www.gd.se/artikel/insandare-kyrkan-har-ett-annat-uppdrag

Annons

Annons

Till toppen av sidan