Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Ytterligare centralisering och politisering av Svenska kyrkan

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Heliga Trefaldighets kyrka.

Bild: Annakarin Björnström

Annons

I dag (12/11) sammanträder Gävle pastorats kyrkofullmäktige för andra gången i år. Ett sammanträde återstår våren 2021 innan det nästa höst stundar ett nytt kyrkoval. Inom pastoratet gränser bor cirka 74 000 medborgare. Drygt 60 procent av dem är medlemmar och berörs mer eller mindre av de beslut som kyrkofullmäktige kommer att diskutera och besluta om.

Annons

På dagordningen står bland annat ett förslag till budget för nästa år och även på sikt. En höjning av kyrkoavgiften på nästan en krona föreslås. Dessutom ska kostnader för renoveringen av Staffanskyrkan behandlas, liksom en rad försäljningar av kyrkobyggnader. Sankt Ansgars hus har just sålts. Även citykyrkan Heliga trefaldighets kyrka är föremål för diskussioner.

Annons

Majoriteten som leder kyrkans arbete i Gävle har beslutat om att avskaffa de nuvarande fyra församlingarna till förmån för en enda ”storförsamling”, utan egentligt förslag på vad som ska komma i stället. En ny församlingsinstruktion (inriktning på sikt) lämnar en rad frågor obesvarade.

Det som nu händer inom Gävle pastorat av Svenska kyrkan är en olycklig konsekvens av riksdagsbeslutet år 2000 om att skapa en från staten fristående kyrka. Förhoppningen hos många var då att kyrkans inre liv skulle stimuleras och de politiska partiernas inflytande minskas.

Det har blivit precis tvärtom. Kyrkomötet (kyrkans motsvarighet till riksdagen) domineras av de vanliga politiska partierna. I Gävle pastorat är nästan alla partier på riks- och lokalplan representerade. Det innebär är dessa partier begär mandat att bestämma över samhället i stort, inklusive Svenska kyrkan. Men har någon uppfattat att partikongresser och liknande diskuterar Svenska kyrkans liv och förutsättningar med samma intensitet som exempelvis den ekonomiska politiken, brottsbekämpningen eller flygskatten?

Annons

De aktuella problemen för Gävle pastorat har resulterat i förslag som leder till ytterligare centralisering och en politisering av Svenska kyrkan lokalt, som inte stämmer överens med beslutet om en friare kyrka för 20 år sedan.

Mats Rikard Andersson

medlem i Svenska kyrkan

Annons

Annons

Till toppen av sidan